Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

יש לך תשוקה ללימוד הדף היומי?

הצטרפי לפרוייקט שגרירות הדרן, ובואי להיות שותפה בפיתוח השיח הנשי בעולם התלמוד. אנחנו מזמינות אותך להיות חלק מחבורה של נשים משפיעות הרוצות לקדם לימוד תורה נשי. 

אנו מחפשות נשים שלומדות את הדף היומי, או שהיו רוצות להצטרף ללימוד הייחודי הזה ומוכנות להשפיע בסביבה שלהן, לכתוב על כך, ללמד שיעורים (או ליזום שיעורים בעזרתינו) ולפרסם את הלימוד.

התוכנית מיועדת לנשים בגילאי 20-35 מכל הרקעים.

*מלגות יינתנו למשתתפות התוכנית

about-pic-01

מה יכלול הפרוייקט?

web hadran icon shagrirot

לימוד

נקיים מפגש חודשי בין השגרירות הנבחרות לחידוש רעיונות והצעת יוזמות חדשות

heart icon

שיתוף

נפרסם תכנים מקוונים ברשתות החברתיות בנוגע לרעיונות העולים מהדף היומי

location icon

מרחבים

נייצר מרחבים ללמידה נשית משותפת של הדף היומי, או רעיונות שעולים ממנו

quote icon

כתיבה

נקדם כתיבה תורנית משמעותית סביב הדף או המסכת הנלמדת

מה יכלול הפרוייקט?

web hadran icon shagrirot

לימוד

נקיים מפגש חודשי בין השגרירות הנבחרות לחידוש רעיונות והצעת יוזמות חדשות

heart icon

שיתוף

נפרסם תכנים מקוונים ברשתות החברתיות בנוגע לרעיונות העולים מהדף היומי

location icon

מרחבים

נייצר מרחבים ללמידה נשית משותפת של הדף היומי, או רעיונות שעולים ממנו

quote icon

כתיבה

נקדם כתיבה תורנית משמעותית סביב הדף או המסכת הנלמדת

להרשמה

קצת עלינו

הדרן הוקמה בשנת 2018 על ידי קבוצת נשים שלמדה יחד את הדף היומי, ושמה לה למטרה להנגיש את לימוד הגמרא לנשים, בכל מקום בעולם, בכל הרמות. אנו מאמינות שמאגר דיגיטלי נגיש ללימוד גמרא יעורר השראה, ויקדם את לימוד הגמרא בקרב נשים. לצורך כך יצרנו מגוון רחב של כלים ללמידה: תמיכה יומית בלימוד הגמרא, פרשנות, שיעורים בנושאים אקטואליים, תובנות - והכל בקולן של נשים מלומדות. אנו דואגות להציג את החומר בצורה ברורה ונגישה, תוך בירור ההקשר של הסוגיה והסבר פשוט של הנחות הבסיס של התלמוד. כל אלה הופכים את הלימוד לחוויה מעניינת, רלוונטית ומשמעותית עבור כל אשה.

ללימוד הדף

קידושין מד

ישנה מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים אם נערה יכולה לקבל את גיטה או שרק אביה יכול. רבי יוחנן וריש לקיש חלוקים בשאלה האם המחלוקת ביניהם הוא גם לקידושין או ששניהם מסכימים שרק האב יכול לקבל את הקידושין. מה הסיבה לרבי יוחנן המבדיל בין גט לקידושין? יש ברייתא הקובעת שנערה יכולה לקבל מאמר (שזה כמו קידושין…

Read More...

קידושין מג

הדף היום מוקדש ע"י גיטה ודוד ניופלד לע"נ מאיר בן אריה לייב הלוי. מדוע אנו אומרים שאין שליח לדבר עבירה, ז"א אם שולחים שליח לעשות עבירה, השליח נענש ולא המשלח? למרות שיש מקרים שבהם המשלח חייב, אנחנו לא בונים מאותם מקרים בניין אב כדי ללמוד מהם על כל שאר המצוות – למה לא? לשמאי הזקן…

Read More...

קידושין מב

הלימוד השבוע מוקדש ע"י ג'ניפר באומר לכבוד הרבנית מישל! הדף היום מוקדש ע"י דבי פיין לע"נ פייגה בת משה מרדכי ושרה רבקה. מניין לר' יונתן דין שליחות בקדשים? ציטטו בשם רב מקור אחר, מחלוקת הנחלות על ידי הנשיאים, שמשם לומדים שליחות. אבל לאחר שמעלים על המקור הזה שתי קושיות, מציעים דרכים אחרות להבין את דברי…

Read More...

קידושין מא

גם האשה וגם הגבר יכולים להיות נוכחים לבצע את הקידושין או כל אחד מהם יכול לשלוח שליח לבצע את הקידושין במקומם. אב יכול לקדש  את בתו כשהיא נערה, אפילו באמצעות שליח. מדוע צריכה המשנה להזכיר שהבעל יכול לעשות את הקידושין בעצמו? זה ללמד שמצוה בו יותר מבשלוחו. יש שסוברים שאסור לגבר לשלוח שליח לבצע קידושין…

Read More...
גלול כלפי מעלה