Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

יש לך תשוקה ללימוד הדף היומי?

הצטרפי לפרוייקט שגרירות הדרן, ובואי להיות שותפה בפיתוח השיח הנשי בעולם התלמוד. אנחנו מזמינות אותך להיות חלק מחבורה של נשים משפיעות הרוצות לקדם לימוד תורה נשי. 

אנו מחפשות נשים שלומדות את הדף היומי, או שהיו רוצות להצטרף ללימוד הייחודי הזה ומוכנות להשפיע בסביבה שלהן, לכתוב על כך, ללמד שיעורים (או ליזום שיעורים בעזרתינו) ולפרסם את הלימוד.

התוכנית מיועדת לנשים בגילאי 20-35 מכל הרקעים.

*מלגות יינתנו למשתתפות התוכנית

about-pic-01

מה יכלול הפרוייקט?

web hadran icon shagrirot

לימוד

נקיים מפגש חודשי בין השגרירות הנבחרות לחידוש רעיונות והצעת יוזמות חדשות

heart icon

שיתוף

נפרסם תכנים מקוונים ברשתות החברתיות בנוגע לרעיונות העולים מהדף היומי

location icon

מרחבים

נייצר מרחבים ללמידה נשית משותפת של הדף היומי, או רעיונות שעולים ממנו

quote icon

כתיבה

נקדם כתיבה תורנית משמעותית סביב הדף או המסכת הנלמדת

מה יכלול הפרוייקט?

web hadran icon shagrirot

לימוד

נקיים מפגש חודשי בין השגרירות הנבחרות לחידוש רעיונות והצעת יוזמות חדשות

heart icon

שיתוף

נפרסם תכנים מקוונים ברשתות החברתיות בנוגע לרעיונות העולים מהדף היומי

location icon

מרחבים

נייצר מרחבים ללמידה נשית משותפת של הדף היומי, או רעיונות שעולים ממנו

quote icon

כתיבה

נקדם כתיבה תורנית משמעותית סביב הדף או המסכת הנלמדת

להרשמה

קצת עלינו

הדרן הוקמה בשנת 2018 על ידי קבוצת נשים שלמדה יחד את הדף היומי, ושמה לה למטרה להנגיש את לימוד הגמרא לנשים, בכל מקום בעולם, בכל הרמות. אנו מאמינות שמאגר דיגיטלי נגיש ללימוד גמרא יעורר השראה, ויקדם את לימוד הגמרא בקרב נשים. לצורך כך יצרנו מגוון רחב של כלים ללמידה: תמיכה יומית בלימוד הגמרא, פרשנות, שיעורים בנושאים אקטואליים, תובנות - והכל בקולן של נשים מלומדות. אנו דואגות להציג את החומר בצורה ברורה ונגישה, תוך בירור ההקשר של הסוגיה והסבר פשוט של הנחות הבסיס של התלמוד. כל אלה הופכים את הלימוד לחוויה מעניינת, רלוונטית ומשמעותית עבור כל אשה.

ללימוד הדף

קידושין מ

הדף היום מוקדש ע"י הדר סטון לע"נ אסתר בינה בת אברהם ורחל לאה. הדף היום מוקדש ע"י שירה דיקר לכבוד יום הולדתה של ארי! כל שבא לידו דבר עבירה וניצול הימנה מקבל שכר כעושה מצווה. שלושה סיפורים הובאו כדי להמחיש כלל זה. רבא מקשה על המשנה בפאה א:א שהזכיר כל המצוות שמקבלים עליהם שכר בעולם…

Read More...

קידושין לט

יש דעות שונות באיסור ערלה – האם חל בחו"ל או לא. ואם הם חלים, האם זה חל רק על ודאי ערלה או גם על ספק? רבי יוחנן פסק בקפדנות הן בערלה והן בכלאים בחוץ לארץ עד כדי כך שאמר שמי שעובר על איסור כלאים מקבל מלקות. איך זה יכול להיות אם כלאים בחוץ לארץ אסורים…

Read More...

קידושין לח

הדף היום מוקדש ע"י פרופסור יונתן בן עזרה לכבוד אשתו ד"ר רובין זייגר על השלמת חצי ש"ס ביחד היום!! "לחצי הטוב שלי, אני מצפה לסיים את החצי השני של המסע שלנו ביחד. תודה גם לרבנית מישל." כשנכנסו בני ישראל לארץ ישראל לאחר שהיו במדבר, הפסיקו לאכול את המן בט"ז בניסן והחלו לאכול מהתבואה החדשה. האם…

Read More...

קידושין לז

הדף היום מוקדש ע"י הדר סטון לע"נ סבתה רחל לאה בת אהרון וגולדה. אילו מצוות חלות רק בישראל ואילו מצוות חלות בכל מקום? איך מגדירים מה נחשב "מצווה התלויה בארץ"? מאיפה דורשים דבר זה מהתורה? במצוות רבות בתורה מופיעים המילים "כי תבואו את הארץ" וכדומה וגם "בכל מושבותיכם." מה הכוונה במילים אלו? האם הכוונה שזה…

Read More...
גלול כלפי מעלה