Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

מהו "סיום"?

סיום אפרת

מהו "סיום"?

בסוף תהליך לימוד מסכת, נהוג לציין את הרגע באירוע חגיגי...

קראי עוד>

agenda image

מתי חוגגים סיום?

ראוי שטקס הסיום יתקיים מיד בתום המסכת, אלא...

קראי עוד>

הדרן עלך דף

מה עושים בסיום?

נהוג לומר דבר תורה על המסכת הנלמדת או...

קראי עוד>

סיום אפרת

מהו סיום?

בסוף תהליך לימוד מסכת, נהוג לציין את הרגע באירוע חגיגי. כתוב בגמרא (שבת קיח), שאביי היה עושה "יום טוב לחכמים" כשאחד מתלמידיו היה מסיים מסכת. ההגהות אשרי מצטט את מדרש שיר השירים רבה (א:ט) שמקורו של ה"סיום" הוא ממשתה ששלמה שעשה לעבדיו כשקיבל את החכמה הנפלאה שלו. לאור המקורות האלו, הסיום הוא גם הכרה ציבורית בהתמסרות להתמיד וללמוד וגם הבעת הודיה לקב"ה על ההגעה לרגע הזה.

הרמ"א פוסק שלסעודה שאחרי טקס ה"סיום" יש מעמד סעודת מצווה. ההשלכות ההלכתיות של פסיקתו הן שמותר לאבלים להשתתף בסעודה למרות היותה אירוע משמח.

מתי קובעים הסיום?

ראוי שטקס הסיום יתקיים מיד בתום לימוד המסכת, אלא שערוך השולחן (יו"ד רמו סעיף מד) מפנה לגמרא (מועד קטן ט) ששואלת אם שלמה המלך היה צריך לדחות את סיום בניית בית המקדש וחנוכתו שהתרחשו בזמן חג, כהוכחה שמותר לדחות את סיום המסכת לתאריך המתאים. המהר"י מינץ (מובא בש"ך יו"ד רמו ס"ק כז) אומר שנכון להשאיר חלק קטן מהמסכת ללמוד בסיום עצמו כך שהסיום יהיה בטקס עצמו ותעצים את השמחה. לאור זאת, מותר לחכות עם סיום המסכת ולעשותו בתאריך שנוח למסיימת ולמשפחתה/חברותיה להתכנס יחד, או למועד משמעותי כמו מסיבת אירוסין, חתונה, או אזכרה.

agenda image

מה עושים בטקס הסיום?

1 circle

נהוג לומר דבר תורה על המסכת הנלמדת בתחילת האירוע או במהלך הסעודה (סעיף 6).

2 circle

הלומדת תקרא את השורות האחרונות של המסכת.

3 circle

הלומדת תקרא את ה"הדרן" (הסבר בהמשך).

4 circle

אם הרכב המשתתפים מאפשר, יש לומר קדיש דאתחדתא (בדרך כלל, אחרי קדיש יתחילו המשתתפים לשיר ולרקוד)

5 icon

הלומדת מתחילה את הפרויקט הבא.

6 icon

נהוג לדאוג לכיבוד קל, הכולל עוגות ועוגיות או אפילו לחם כך שהחגיגה תיחשב לקביעת סעודה ויהיה לה מעמד של "סעודת מצווה".

טקסט ה"הדרן"

יש ב"הדרן" כמה חלקים:

  המשפט "הדרן עלך" בארמית

נהוג להגיד את המשפט הזה שלוש פעמים כהבטחה שנחזור שוב למסכת כך שהיא תחזור אלינו. הר' יוסף דוב סולובייצ'יק השווה את התופעה המתוארת במשפט להורה שמביא את הילד לגן ומבטיח שיחזור. ההורה לא חושב בכל דקה במהלך היום על ילדו ובכל זאת ברור לו שהילד יחכה לו וברור שיש להורה כוונה מוחלטת לחזור אליו. בצורה דומה, אנחנו אומרים למסכת שאמנם לא נעסוק באופן אקטיבי בדפיה, אך בהחלט ניקח איתנו את החכמה הטמונה בה גם בזמן שנלמד מסכתות אחרות, ויום אחד אולי נחזור אף למסכת הספציפית הזו שוב.

  הקטע של בני רב פפא

מדובר בקטע הקדום ביותר של ה"הדרן" כולו (כבר מוזכר בכתבי הרב האי גאון). יש הרואים בקטע זה מעין סגולה נגד השכחה. בשו"ת הרמ"א כתוב שרב פפא היה עשיר וחגג את כל סיום של בניו בסעודה מושקעת. יש גם מי שרואה בעשרה בנים הקבלה לעשרת הדברות ואחרים אומרים שהגימטריה של שמותיהם שווה למספר הדפים בש"ס.

  תפילת "הערב"

התפילה הזאת, המובאת בברכות יא נמצאת גם בברכות התורה. זוהי בקשה שהתורה תישאר לנו ולצאצאינו מתוקה ונעימה.

  תפילת ר' נחוניא הקנה

זאת תפילה שמיוחסת לר' נחוניא הקנה שהיה אומר אותה כשיוצא מבית המדרש (ברכות כח). זאת הכרה לחשיבות במטרה הקדושה והנעלה של הקדשת זמן לעמל בתורה. יש אלה שבוחרים לדלג על הקטע הזה כי ההודאה נשענת על שלילת אלה שלא לומדים תורה.

  הקטע האחרון

תפילה שמבקשת שהקב"ה יזכה את הלומדת בסיום ספרים אחרים והיכולת לשמור את דברי התורה הלכה למעשה. המסר המרגש של הסיום מדגיש שאנו מסיימים בדיוק במקום שבו התחלנו- בהכרה שה"סיום" הוא לא באמת סיום אלא תחנה בדרך מתמשכת של חיים מלאי לימוד תורה.

   קדיש

נוסח הקדיש דאתחדתא נאמר בקהילות תימניות אחרי לימוד תורה ציבורי. למרות שקהילות רבות אומרות קדיש דרבנן אחרי לימוד תורה, המסורת של אמירת קדיש דאתחדתא נשמרה ב"סיום". תוכן הקדיש הוא הברכות שיבואו לעולם בזכות לומדי תורה, כולל תחיית המתים. בגלל התוכן הזה הקדיש הזה נאמר גם בהלוויות.

סיום מודיעין

דבר תורה

דבר תורה זו הדרך לחלוק עם המשתתפים משהו שנלמד מהמסכת. לרוב, דבר התורה יכלול תובנה מעמיקה לגבי סוגיא מסויימת (סעיף/נושא) או סקירה כללית של המסכת. הלומדת יכולה לבחור לחבר את הלמידה לאירוע בחייה או להדגיש קטע שדיבר אליה במיוחד.

תחילת הלימוד הבא

הטור טוען שעם סיום התורה, אנו מתחילים ישר מ"בראשית", כדי לא לאפשר לשטן לטעון שגמרנו את התורה ואיננו מעוניינים להתחיל מחדש. כך גם בסיום מסכת, במיוחד כשלומדים לקראת סיום סדר או סיום כל הש"ס, נוהגים להתחיל את המסכת הבאה במהלך הסיום. זו אמירה כי הסיום, בניגוד למשמעותו המילולית, אינו הסוף. התחלת לימוד חדש ממשיכה את המסירות וההתמדה בלימוד התורה.

מדף ספרים

אירועי סיום של הדרן

סיום מסכת חגיגה וסדר מועד

מרץ 8, 2022 | ה׳ באדר ב׳ תשפ״ב

סיום מסכת מועד קטן

פברואר 11, 2022 | י׳ באדר א׳ תשפ״ב

סיום מסכת מגילה

ינואר 13, 2022 | י״א בשבט תשפ״ב

סיום מסכת תענית

דצמבר 14, 2021 | י׳ בטבת תשפ״ב

סיום מסכת ראש השנה

נובמבר 14, 2021 | י׳ בכסלו תשפ״ב

סיום מסכת ביצה

אוקטובר 14, 2021 | ח׳ במרחשוון תשפ״ב

סיום מסכת יומא

יולי 11, 2021 | ב׳ באב תשפ״א
לצפייה סיום מסכת שקלים

סיום מסכת שקלים

אפריל 12, 2021 | ל׳ בניסן תשפ״א

סיום הש"ס לנשים

עם סיום 7.5 שנות לימוד ו2,711 דפים של הדף היומי, חוגגים סיום של הש"ס כולו. בט׳ טבת תש״ף 5.1.2020, הדרן הפיקה את סיום הש"ס העולמי לנשים הראשון, בהשתתפות 3,300 נשים בירושלים ועוד אלפי צופים ברחבי הארץ והעולם.

סיום השם לנשים- ההדרן
גלול כלפי מעלה