Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to content

חנה שחם-רוזבי (ד”ר)

בתחילת הסבב הנוכחי של לימוד הדף היומי, נחשפתי לחגיגות המרגשות באירועי הסיום ברחבי העולם. והבטחתי לעצמי שבקרוב אצטרף גם למעגל הלומדות. הסבב התחיל כאשר הייתי בתחילת דרכי בתוכנית קרן אריאל להכשרת יועצות הלכה של נשמ"ת. לא הצלחתי להוסיף את ההתחייבות לדף היומי על הלימוד האינטנסיבי של תוכנית היועצות. בבוקר למחרת המבחן הסופי בנשמ"ת, התחלתי את לימוד הדף במסכת סוכה ומאז לא הפסקתי.

Hadran Women

Scroll To Top