Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to content

שרה פוּקס

"התחלתי ללמוד דף יומי במחזור הזה, בח' בטבת תש""ף. לקחתי על עצמי את הלימוד כדי ליצור תחום של התמדה יומיומית בחיים, והצטרפתי לקבוצת הלומדים בבית הכנסת בכפר אדומים. המשפחה והסביבה מתפעלים ותומכים.
בלימוד שלי אני מתפעלת בעיקר מכך שכדי ללמוד גמרא יש לדעת ולהכיר את כל הגמרא. זו מעין צבת בצבת עשויה שהיא עצומה בהיקפה."

Mimi Schachat

Scroll To Top