Skip to content

ה׳ בסיון תשפ״א | 16.05.21 | הדף היומי: יומא לו - חג שבועות, ו' בסיון

קהילות הדרן

הצטרפי לנשים לומדות באיזור שלך!

קהילות בארץ

ירושלים- נשים חרדיות

הקהילה מיועדת לנשים חרדיות בלבד

לפרטים: תהילה- 058-4456985

נוה דניאל

הצטרפי לקהילת נוה דניאל :

יש לשלוח הודעה ל 0546858289

Scroll To Top
×

דף יומי לנשים

עם הרבנית מישל פרבר

ראשון עד שישי ב6:20 בזום