Skip to content

קהילות הדרן

הצטרפי לנשים לומדות באיזור שלך!

קהילות בארץ

ירושלים- נשים חרדיות

הקהילה מיועדת לנשים חרדיות בלבד

לפרטים: תהילה- 058-4456985

נוה דניאל

הצטרפי לקהילת נוה דניאל :

יש לשלוח הודעה ל 0546858289

Scroll To Top