Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הרבנית יעל שמעוני

הרבנית יעל שמעוני היא סגנית ראש ישיבת דרישה ורמי"ת. היא מנהלת מיזם "משיבת נפש – נשות תורה עונות כהלכה" מענה הלכתי רוחני באינטרנט של רבניות בית הלל. אומנית פלסטית – חברת קבוצת האומנות "סטודיו משלך", ומציגה בתערוכות ברחבי הארץ. למדה שלוש שנים במכון למנהיגות הלכתית במדרשת לינדנבאום, שש שנים בבית המדרש במגדל עוז ושנתיים במכון התלמודי הגבוה 'מת"ן'. בעלת תואר BFA באומנות מהאקדמיה "בצלאל', BED בהוראת תושב"ע ומחשבת ישראל במכללת הרצוג ולקראת סיום תואר שני בהוראת מחשבת ישראל במכללת הרצוג.
מתגוררת באלון שבות, נשואה לשמואל ואם לארבעה ילדים.

פוסטים אחרונים

האם מלאכים אוכלים – גפ"ת

מאת הרבנית יעל שמעוני / מאי 23, 2024 | ט״ו באייר תשפ״ד

גפ"ת: גמרא פירוש רש"י ותוספות | פרק 150 שיעור עיון בשיתוף עם ישיבת דרישה הגמרא בסוגית מזונות הפועלים עוסקת בסעודתו של אברהם אבינו ומדגישה שהמלאכים…

קרא עוד

האם עדים שהעידו על הלוואה בריבית הם עדים כשרים? – גפ"ת

מאת הרבנית יעל שמעוני / מאי 13, 2024 | ה׳ באייר תשפ״ד

גפ"ת: גמרא פירוש רש"י ותוספות | פרק 149 שיעור עיון בשיתוף עם ישיבת דרישה המשנה בסוף הפרק מבהירה שהעדים עוברים על לאו שלא תשימון עליו…

קרא עוד

שלושה לימודים מתנורו של עכנאי – גפ"ת

מאת הרבנית יעל שמעוני / אפריל 26, 2024 | י״ח בניסן תשפ״ד

גפ"ת: גמרא פירוש רש"י ותוספות | פרק 147 שיעור עיון בשיתוף עם ישיבת דרישה מה למדנו מתנורו של עכנאי – התוספות מלמד אותנו דברים חדשים,…

קרא עוד

כספים אין להם שמירה אלא בקרקע – גפ"ת

מאת הרבנית יעל שמעוני / אפריל 9, 2024 | א׳ בניסן תשפ״ד

גפ"ת: גמרא פירוש רש"י ותוספות | פרק 145 שיעור עיון בשיתוף עם ישיבת דרישה שומר שכר שחפר בעומק מאה מטר והטמין שם את הכסף ואז…

קרא עוד

איך מנקים את הבית לפסח? מה עושים עם האבידות? – גפ"ת

מאת הרבנית יעל שמעוני / מרץ 27, 2024 | י״ז באדר ב׳ תשפ״ד

יש לכן אבידות עם סימן בבית? לפי הרמב"ן הן ישארו אצלכן עד שיבוא אליהו…. האם אפשר לפתרון את הבעיה הזו? פוסקים בני זמננו הציעו פתרון…

קרא עוד
גפת בדף היומי

באיסור בא לידו – גפ"ת בבא מציעא כא

מאת הרבנית יעל שמעוני / מרץ 20, 2024 | י׳ באדר ב׳ תשפ״ד

באיסורא אתא לידי: מדוע מי שמרים אבידה עם סימן על מנת להחזירה נחשב כאדם שהאבידה באה לידו באיסור? (בבא מציעא כא, כו, וב"ק סו) אם…

קרא עוד
גפת בדף היומי

גט ישן – גפת 141

מאת הרבנית יעל שמעוני / אוגוסט 3, 2023 | ט״ז באב תשפ״ג

למה שתהיה בעיה להשתמש בגט ישן? הגמרא משאירה אותנו עם יותר שאלות מתשובות. האם יש קשר בין מחלוקת זו למחלוקות האחרות של בית שמאי ובית…

קרא עוד
גפת בדף היומי

שליחות לאחר מיתה – גפת 134

מאת הרבנית יעל שמעוני / יוני 13, 2023 | כ״ד בסיון תשפ״ג

האם שליח יכול להמשיך בשליחותו לאחר מות המשלח? קצות החושן בסימן קפח דן בסוגיה זו ואחת מראיותיו היא הגמרא שלנו בדף כט – שליח עושה שליח. הצטרפו…

קרא עוד
גפת בדף היומי

שודא (גיטין יד) – גפת 132

מאת הרבנית יעל שמעוני / מאי 29, 2023 | ט׳ בסיון תשפ״ג

בסוגיה שלנו דנים במקרה בו אדם שלח כסף לחברו ומת לפני שהשליחות התבצעה. לדעת חכמי בבל השליח צריך לעשות "שודא". מה זה שודא? מהי המחלוקת…

קרא עוד
גפת בדף היומי

נשים במלחמה (סוטה מד) – גפת 130

מאת הרבנית יעל שמעוני / מאי 11, 2023 | כ׳ באייר תשפ״ג

האם מותר לנשים לצאת להלחם באויב בחזית? ראשונים ואחרונים בסוגיתינו נחלקו בקריאת הסוגיה. מי מחייב, מי אוסר ומי באמצע? הצטרפו אלינו ללמוד עיוני בדף היומי…

קרא עוד
גלול כלפי מעלה