Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הרבנית יפית קליימר

הרבנית יפית קליימר היא מרצה ותיקה בבתי המדרש של מתן, אמונה, webyeshiva ועוד. היא מנחת קבוצות במסגרות שונות, חברת הועד המנהל של ארגון 'בית הלל' ומשיבה במיזם "משיבת נפש'.

פוסטים אחרונים

רוע – במחשבה שניה

מאת הרבנית יפית קליימר / ספטמבר 14, 2023 | כ״ח באלול תשפ״ג

יצר לב האדם רע מנעוריו?   קידושין ל   במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר  …

קרא עוד

מה לפילים בתלמוד? – במחשבה שניה

מאת הרבנית יפית קליימר / ספטמבר 7, 2023 | כ״א באלול תשפ״ג

קידושין דף כה קידושין דף כה במחשבה שניה במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר  

קרא עוד

עבדות מן התורה מהי? – במחשבה שניה

מאת הרבנית יפית קליימר / אוגוסט 31, 2023 | י״ד באלול תשפ״ג

הלכות עבדים ומשמעותם קידושין דפים יד-כד במחשבה שניה קידושין דפים יד-כד במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית…

קרא עוד

אל תחרש על רע(ית)ך רעה (סיום מסכת גיטין)

מאת הרבנית יפית קליימר / אוגוסט 15, 2023 | כ״ח באב תשפ״ג

גט כמקרה בוחן לאתיקה יהודית דף מקורות: סיום מסכת גיטין לצפייה בסיום המלא: סיום מסכת גיטין    

קרא עוד

מלכות יון ומלכות רומי – במחשבה שניה

מאת הרבנית יפית קליימר / אוגוסט 3, 2023 | ט״ז באב תשפ״ג

  מהי מלכות שאינה הוגנת? גיטין פ גיטין דף פ במחשבה שניה במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית…

קרא עוד

בריאות – במחשבה שניה

מאת הרבנית יפית קליימר / יולי 26, 2023 | ח׳ באב תשפ״ג

הקשר בין בריאות הגוף והנפש וכעס   גיטין ע    

קרא עוד

שדים – במחשבה שניה

מאת הרבנית יפית קליימר / יולי 20, 2023 | ב׳ באב תשפ״ג

מה הקשר של שדים לימי בין המצרים? גיטין סו גיטין סו במחשבה שניה  

קרא עוד

אגדות החורבן – במחשבה שניה

מאת הרבנית יפית קליימר / יולי 12, 2023 | כ״ג בתמוז תשפ״ג

הסיפור על צפנת בת פניאל   גיטין נח במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר    

קרא עוד

הנעלבין ואינם עולבים – במחשבה שניה

מאת הרבנית יפית קליימר / יוני 22, 2023 | ג׳ בתמוז תשפ״ג

מדוע הם דווקא אוהבי ה?   גיטין לו במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר  

קרא עוד

תיקון עולם? – במחשבה שניה

מאת הרבנית יפית קליימר / יוני 16, 2023 | כ״ז בסיון תשפ״ג

מה צריך לתקן ועל מי האחריות? גיטין לב-לד במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר  

קרא עוד
גלול כלפי מעלה