Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

"והאשה מַטבֶּלת את האשה" טבילת אישה לגֵרות בפני בית־דין ע"י ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי

גלול כלפי מעלה