Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הרבנית מישל כהן פרבר

מישל פרבר, מייסדת 'הדרן-קול נשי בשיח התלמודי' ומלמדת הפודקאסט 'דף יומי לנשים'. היא הובילה את סיום הש"ס העולמי לנשים הראשון שהתקיים בינואר 2020.
מישל בעלת תואר ראשון בתלמוד ותנ"ך מאוניברסיטת בר אילן ובוגרת תוכנית מתמידות במדרשת לינדנבאום. היא לימדה תלמוד והלכה בפלך, מתן ומדרשת לינדנבאום. יחד עם בעלה, היא הקימה ועומדת בראש קהילת נתיבות ברעננה. נשואה לשאול, אמא לחמישה ילדים, וגרה ברעננה.

פוסטים אחרונים

בבא קמא קיב

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 22, 2024 | י״ג באדר א׳ תשפ״ד

הדף היום מוקדש ע"י אבי יוניצמן לע"נ מנחם בן צבי הכהן שיום פטירתו חל היום.  הדף היום מוקדש ע"י נשות הדרן מלונג איילנד לכבוד אירוסין…

קרא עוד

בבא קמא קיא

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 21, 2024 | י״ב באדר א׳ תשפ״ד

הדף היום מוקדש ע"י נשות הדרן לונג איילנד לכבוד נישואיה של נכדתה של רוקי בילט. כשמישהו גונב מגר שאחר כך מת, אם הגנב רוצה לחזור…

קרא עוד

בבא קמא קי

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 20, 2024 | י״א באדר א׳ תשפ״ד

הדף היום מוקדש ע"י מונה פישביין לע"נ לאה גבריאלה בת יעקב ואתה בייה. יהי זכרה ברוך. כהן יכול לבחור להביא קרבן (אשם או חטאת) כאשר…

קרא עוד

בבא קמא קט

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 19, 2024 | י׳ באדר א׳ תשפ״ד

הדף היום מוקדש ע"י אידנה גולדברג ומיכאל קלמן לכבוד נישואין של בתם נועם לאביחי קלוגרמן. "יהי רצון ששני החיילים האלו יבנו בית נאמן בישראל ושהזכות…

קרא עוד

בבא קמא קח

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 18, 2024 | ט׳ באדר א׳ תשפ״ד

הדף היום מוקדש ע"י יפה ונר לע"נ אמה, לאה סטיינלוף. הדף היום מוקדש ע"י סלויה קליין לע"נ אביה, שניאור בן ירחמיאל ושרה. נשאלות שתי שאלות…

קרא עוד

בבא קמא קז'

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 17, 2024 | ח׳ באדר א׳ תשפ״ד

הדין השלישי של רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן היא שאדם אינו חייב בתשלום על טוען טענת גנב בפקדון אלא אם הן הודה במקצת.…

קרא עוד

בבא קמא קו

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 16, 2024 | ז׳ באדר א׳ תשפ״ד

הדף היום מוקדש ע"י צפורית גודמן לע"נ הרב אהרון משה גודמן ,שנה לפטירתו. "מנהיג ופורץ דרך,אהוב ונערץ" הדף היום מוקדש ע"י ג'ודי שוורץ לע"נ יחזקאל…

קרא עוד

בבא קמא קה

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 15, 2024 | ו׳ באדר א׳ תשפ״ד

הדף היום מוקדש לחיילים ולחיילת שנהרגו השבוע ולרפואת כל הפצועים.  שתי תשובות ניתנות ליישב את הסתירה בין ההנחה שיוצאת ממשנתינו שחומש זה תשלום ממון ויורשים…

קרא עוד

בבא קמא קד

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 14, 2024 | ה׳ באדר א׳ תשפ״ד

רבא מסיק שהמשנה מתייחסת למקרה שונה מאשר מחלוקת רבי טרפון/רבי עקיבא ביבמות קיח:.  המשנה שלנו היא מקרה שבו הגזלן יודע ממי הוא/היא גזל. לכן, האם…

קרא עוד

בבא קמא קג

מאת הרבנית מישל כהן פרבר / פברואר 13, 2024 | ד׳ באדר א׳ תשפ״ד

בישראל העלו קושי על פרשנותו של רבי יוחנן המסביר את אחד הברייתות כרבי יהודה – איך מכירה יכולה להיות תקפה כאשר השליח משנה את מה…

קרא עוד
גלול כלפי מעלה