Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

פרק י: חומרי עזר למסכת יבמות (פז, צא-צב, צד-צו)

יבמות לקראת לימוד מסכת יבמות, צוות הדרן יצרו מצגות להמחיש את המקרים השונים העולים במסכת.

לפרקים נוספים

הורדות לפרק י:

יש להוריד את הקובץ ולפתוח עם קורא קבצים (כדוגמת אדובי אפשר להוריד כאן בחינם) לא לגלול מטה אלא ללחוץ לדף הבא, או להציג במצב קריאה/פרזנטציה כדי להבין את התפתחות המקרים טוב יותר.

מצגות לדפים בהמשך המסכת יועלו לכאן תוך כדי לימוד המסכת.

יבמות פז

יבמות צא

יבמות צב

יבמות צד

ה

יבמות צה

 

יבמות צו

 

Hadran Women

גלול כלפי מעלה