Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

אורלי גולדקלנג

אורלי גולדקלנג היא סגנית עורך העיתון מקור ראשון ועורכת האתר
www.makorrishon.co.il

צילום: ברוך גרינברג

פוסטים אחרונים

אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

בין סמלי למעשי: מתי מעלימים מחלוקות, ומתי מדגישים אותן?

מאת אורלי גולדקלנג / יוני 6, 2021 | כ״ו בסיון תשפ״א

שתי סוגיות רצופות מציגות בפנינו שני סוגים של מחלוקות. היחס של הגמרא אליהן מסביר הרבה יומא דף נה עא הרבה לפני שהתפרסם שירו הידוע של…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

גם כשמישהו עוזר לנו, ההישגים הם עדיין שלנו

מאת אורלי גולדקלנג / מאי 29, 2021 | י״ח בסיון תשפ״א

בדיון בשאלה הנוגעת להקטרת קטורת ביום הכיפורים, חז"ל מלמדים אותנו להעריך את העבודה שלנו יומא דף מט עא בדפים האחרונים חזרה המשנה לתאר את עבודת…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

מדוע שחיטת קרבן אינה נחשבת לעבודת קודש?

מאת אורלי גולדקלנג / מאי 23, 2021 | י״ב בסיון תשפ״א

יומא דף מב עא אמר רבי יצחק בעמוד שלפנינו: שמעתי שמועה (מסורת) על שתי שחיטות – האחת של פרה אדומה והאחרת של פר של כהן…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

ללמוד לעצור כבר כשאנחנו מריחים תהליך מזיק

מאת אורלי גולדקלנג / מאי 8, 2021 | כ״ו באייר תשפ״א

כמו ריחו של חומץ חריף שלא צריך יותר מסדק קטן כדי לצאת לעולם, כך גם מידות לא ראויות ולא רצויות זקוקות רק לחור קטן שלא…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

אם הכוהנים היו כ"כ חרוצים, מדוע היו צריכים תמריצים?

מאת אורלי גולדקלנג / מאי 2, 2021 | כ׳ באייר תשפ״א

בדיון על עבודת הכוהנים במקדש, מגיעים חכמים למסקנה שמהדהדת הרבה מעבר להקרבת קורבנות יומא דף כב עא-עב המשנה הפותחת את הפרק השני במסכת יומא מספרת…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

אם שלמה המלך ידע את טעמי המצוות, למה הם לא נכתבו?

מאת אורלי גולדקלנג / אפריל 25, 2021 | י״ג באייר תשפ״א

כשהגמרא מספרת לנו את הקושי של שלמה בהבנת פרה אדומה, היא מלמדת אותנו את משמעות האמונה יומא דף יד ע"א שלמה המלך כתב בקהלת: "אמרתי…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

לראות את השליח, ולא רק את שליחותו

מאת אורלי גולדקלנג / אפריל 18, 2021 | ו׳ באייר תשפ״א

לשיטתו של המתיר לכהן שנטמא להקריב קורבן ציבור מלכתחילה, הקיום המיטבי של מצווה אינו הערך העליון יומא דף ו עב המשנה במסכת יומא קובעת כי…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

כדי לא לרמות את הסביבה, חובתנו לא לרמות את עצמנו

מאת אורלי גולדקלנג / אפריל 9, 2021 | כ״ז בניסן תשפ״א

חז"ל מבקשים שלא נתרגל להבטיח הבטחות עם כוכבית ששולחת לאותיות קטנות בחוזה שכתוב לטובתנו שקלים דף כ ע"ב עבודת הקורבנות הייתה מלאכה מושגחת היטב. הכוהנים…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

המסקנה המתבקשת היא כנראה התשובה הפחות טובה

מאת אורלי גולדקלנג / אפריל 2, 2021 | כ׳ בניסן תשפ״א

חוכמתו של פתחיה, שהיה ממונה על "הקנין" במקדש, התבטאה לא רק בידיעת שפות שקלים דף יג ע"ב 15 בעלי תפקידים מיוחדים שהיו במקדש הוזכרו אחר…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

שלום פנימי, לא חיצוני: כך תרצו אמורא זועם

מאת אורלי גולדקלנג / מרץ 26, 2021 | י״ג בניסן תשפ״א

שקלים דף ז ע"א מסכת שקלים הירושלמית מביאה בפנינו מקרה שנראה כי במרכזו הבדלי מנטליות בין ישראל לבבל. בעקבות דיון העוסק בכך שדברי צדיקים הם…

קרא עוד
גלול כלפי מעלה