Skip to content

אורלי גולדקלנג

אורלי גולדקלנג היא סגנית עורך העיתון מקור ראשון ועורכת האתר
www.makorrishon.co.il

צילום: ברוך גרינברג

פוסטים אחרונים

אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

כדי לא לרמות את הסביבה, חובתנו לא לרמות את עצמנו

מאת אורלי גולדקלנג / אפריל 9, 2021 | כ״ז בניסן תשפ״א

חז"ל מבקשים שלא נתרגל להבטיח הבטחות עם כוכבית ששולחת לאותיות קטנות בחוזה שכתוב לטובתנו שקלים דף כ ע"ב עבודת הקורבנות הייתה מלאכה מושגחת היטב. הכוהנים…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

המסקנה המתבקשת היא כנראה התשובה הפחות טובה

מאת אורלי גולדקלנג / אפריל 2, 2021 | כ׳ בניסן תשפ״א

חוכמתו של פתחיה, שהיה ממונה על "הקנין" במקדש, התבטאה לא רק בידיעת שפות שקלים דף יג ע"ב 15 בעלי תפקידים מיוחדים שהיו במקדש הוזכרו אחר…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

שלום פנימי, לא חיצוני: כך תרצו אמורא זועם

מאת אורלי גולדקלנג / מרץ 26, 2021 | י״ג בניסן תשפ״א

שקלים דף ז ע"א מסכת שקלים הירושלמית מביאה בפנינו מקרה שנראה כי במרכזו הבדלי מנטליות בין ישראל לבבל. בעקבות דיון העוסק בכך שדברי צדיקים הם…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

פסח, מצה ומרור: המרכיבים החיוניים לעם ישראל

מאת אורלי גולדקלנג / מרץ 19, 2021 | ו׳ בניסן תשפ״א

הבחירה בנו כעם סגולה, לחם העוני שמסמל את ראשיתה של החירות והמרורים שבנו את עמוד השדרה שלנו פסחים דף קכ ע"א אמר רבא: "מצה בזמן…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

האחריות שלא להיות קורבן לבריונות מונחת גם לפתחנו

מאת אורלי גולדקלנג / מרץ 12, 2021 | כ״ח באדר תשפ״א

פסחים דף קיב ע"ב כחלק מסדרה של עצות והכוונות, מביאה המסכת שלנו ברייתא בשם רב אושעיא: "מרחיקין (מתרחקים) משור תם חמישים אמה. משור מועד –…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

המסר של חז"ל: אין מקום למחזר קדושה, וגם לא חוויות

מאת אורלי גולדקלנג / מרץ 5, 2021 | כ״א באדר תשפ״א

בליבו של דיון על שימוש חוזר בכוס קידוש או הבדלה, מלמדת אותנו הגמרא להתחשב בכבודן של מצוות, ושל בני אדם פסחים דף קה ע"ב –…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

מדוע גערו חז"ל במי שמגלים לכאורה אחריות

מאת אורלי גולדקלנג / פברואר 25, 2021 | י״ג באדר תשפ״א

ביקורת של הגמרא על "דברנים" שמנסים להבטיח קיום מצוות קרבן פסח, מזכירה לנו שלצד כוונות טובות צריכים גם תוכנית פעולה הגיונית פסחים דף צח ע"ב…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

לאדם יש חופש בחירה, אבל לא חופש מאחריות

מאת אורלי גולדקלנג / פברואר 12, 2021 | ל׳ בשבט תשפ״א

מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש על החלקים שנאכלים בקורבן פסח מלמדת לקח חשוב על טבע האדם ומשמעותה של בחירה פסחים דף פד ע"א המשנה…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

ללמוד מדעות שונות, בלי לבטל אף אחת מהן

מאת אורלי גולדקלנג / פברואר 5, 2021 | כ״ג בשבט תשפ״א

בבואה ליישב סתירה לכאורה בדבריו של רבי יוסי שהתייחס למחלוקת מורכבת, הגמרא מזכירה לנו שעמדות לא צריכות לבוא מ"פוזיציה" פסחים דף עז ע"ב-עח ע"א סוגיה…

קרא עוד

האם שמחה נובעת מאירוע או מהחגיגות שסביבו?

מאת אורלי גולדקלנג / ינואר 29, 2021 | ט״ז בשבט תשפ״א

מתוך סוגיה תלמודית על שמחה וקורבנות עולה מחלוקת מרתקת שאת הסינתזה בה אפשר למצוא בחגי ישראל פסחים דף ע ע"ב – עא ע"א במהלך דיון…

קרא עוד
Scroll To Top
×

דף יומי לנשים

עם הרבנית מישל פרבר

ראשון עד שישי ב6:20 בזום