Skip to content

אורלי גולדקלנג

אורלי גולדקלנג היא סגנית עורך העיתון מקור ראשון ועורכת האתר
www.makorrishon.co.il

צילום: ברוך גרינברג

פוסטים אחרונים

אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

מה הופך את הכוהן לכוהן – חובותיו או זכויותיו?

מאת אורלי גולדקלנג / נובמבר 20, 2020 | ד׳ בכסלו תשפ״א

מאחורי מחלוקת תלמודית אודות תפקידם של כוהנים באחזקת המקדש, מסתתר ויכוח על מה מגדיר את זהותו של האדם עירובין דף קה ע"א שלהי מסכת עירובין…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

כיצד סביבתנו החברתית משפיעה על ההחלטות שלנו?

מאת אורלי גולדקלנג / נובמבר 15, 2020 | כ״ח במרחשון תשפ״א

מחלוקת בדין טלטול תפילין בשבת חושפת שתי גישות סותרות של חז"ל להשפעה חברתית עירובין דף צז ע"ב המשנה שהופיעה בדף צה דנה במקרה שבו אדם…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

כיצד חז"ל הפיקו תועלת לימודית משאלה "מיותרת"

מאת אורלי גולדקלנג / נובמבר 5, 2020 | י״ח במרחשון תשפ״א

כאשר רמי בר חמא העלה תהיה שלכאורה אין לה מקום בבית המדרש, חכמים בוחרים ללמד עליו זכות. התוצאה מובילה לחידוש מעניין עירובין דף צ ע"א…

קרא עוד
אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

חז"ל דורשים מהלומד לקחת אחריות על אורחותיו

מאת אורלי גולדקלנג / נובמבר 1, 2020 | י״ד במרחשון תשפ״א

כשם שהגמרא מצפה מאדם שלא ייקח על עצמו נדר נזירות לשם שעשוע, כך מצופה ממנו שיברר היטב ומראש את תחום שבת שלו עירובין דף פב…

קרא עוד
Scroll To Top