Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן
הדרן קול נשי בשיח התלמודי heb web
הדרן קול נשי בשיח התלמודי heb mobile

הדף היומי

בבא מציעא פא

המשנה פוסקת שברגע שאומן אומר לבעל הבית, "טול את החפץ ואחר כך שלם לי," הפועל עובר מלהיות אחראי על החפץ כשומר שכר לאחריות עליו כשומר חינם. מצב זה מושווה למשנה...

התעדכנו בתכנים החדשים שלנו מהיוצרות של הדרן

גפת דף לוגו gefet logo

האם עדים שהעידו על הלוואה בריבית הם עדים כשרים? – גפ"ת

במחשבה שניה icon (YouTube Thumbnail)

מה בין ריבית ליראת ה'? – במחשבה שניה

גפת דף לוגו gefet logo

איסור ריבית: רק בכסף? – גפ"ת

גפת דף לוגו gefet logo

שלושה לימודים מתנורו של עכנאי – גפ"ת

הגמרא – להתחבר למקור החיים שלנו

הגמרא היא הבסיס למסורת היהודית, להלכה ולמחשבה היהודית. לימוד גמרא הוא חוויה מאתגרת ומרגשת, המחברת את הלומדים למאגר הידע היהודי המשותף העצום. אנחנו מאמינות, שכאשר נשים לומדות וניגשות באופן ישיר למקורות העשירים של המסורת היהודית, הן מחזקות את השורשים היהודיים שלהן, משפרות את יכולתן לתרום לקהילה, ולמעשה, תורמות לשיפור עתיד העם היהודי.

אודות הדרן

הדרן הוא הארגון היחיד שמטרתו לעורר השראה ולעודד נשים מכל רחבי העולם ללמוד גמרא

לתמוך בהדרן

תמיכתכם תאפשר לנו להמשיך להעשיר נשים ולחזק את הקשר שלהן ליהדות באמצעות הגמרא

חיפוש לפי נושא

חיפוש דף לפי תחומי ענין או נושא מסוים

גלול כלפי מעלה