Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to content

Daf Yomi

March 2, 2020 | 讜壮 讘讗讚专 转砖状驻

Berakhot 59

Today’s shiur is sponsored by Erica Kolatch in memory of the 4th yahrtzeit of her mother, the Honorable Justice Constance R. Glube z”l.聽

What causes earthqakes to happen? Lightening? Thunder? What blessing do we say on them? On what type of wind do we say a blessing? What do we do/say when we see a rainbow? In what situations do we make a blessing on the sun, moon, constellations? What blessing is said on rain? Is there a debate regarding this? On what basis do we determine whether to say in cretain situations shehechiyanu or hatov v’hameitiv? What blessing does one make on the birth of a son? On the birth of a daughter?

转讜讻谉 讝讛 转讜专讙诐 讙诐 诇: 注讘专讬转

讻讟专驻讗 讚讟专讬祝 讜讛讗讬 讚讗讝诇讗 讘转专讛 讚讗诪专讛 诇讛 讛讘 诇讬 讘谞讬 砖讘砖注讛 砖讛拽讚讜砖 讘专讜讱 讛讜讗 讘拽砖 诇讛讘讬讗 诪讘讜诇 诇注讜诇诐 谞讟诇 砖谞讬 讻讜讻讘讬诐 诪讻讬诪讛 讜讛讘讬讗 诪讘讜诇 诇注讜诇诐 讜讻砖讘拽砖 诇住转诪讛 谞讟诇 砖谞讬 讻讜讻讘讬诐 诪注讬砖 讜住转诪讛


as if it was appended onto it. The Gemara explains: And the fact that Ursa Major follows Pleiades, it is as if Ursa Major is saying to Pleiades: Give me back my children, my two stars. As it is related: When the Holy One, Blessed be He, sought to bring a flood into the world, He took two stars from Pleiades and brought the flood upon the world. And afterward, when He wished to fill the void, He took two stars from Ursa Major and filled the void with them. Consequently, the constellation of Ursa Major attempts to persuade Pleiades, seeking to get its stars back.


讜诇讬讛讚专 诇讛 讗讬谉 讛讘讜专 诪转诪诇讗 诪讞讜诇讬转讜 讗讬 谞诪讬 讗讬谉 拽讟讬讙讜专 谞注砖讛 住谞讬讙讜专


The Gemara asks: And return it, why did the Holy One, Blessed be He, not restore the original two stars to Pleiades? The Gemara answers: A pit cannot be filled by its own earth; when a pit is excavated, the earth that was excavated from it is insufficient to refill it. Alternatively, one could say that a prosecutor cannot become an advocate; since these stars caused the flood it is not appropriate that they facilitate the end of the flood.


讜诇讬讘专讬 诇讛 转专讬 讻讻讘讬 讗讞专讬谞讬 讗讬谉 讻诇 讞讚砖 转讞转 讛砖诪砖 讗诪专 专讘 谞讞诪谉 注转讬讚 讛拽讚讜砖 讘专讜讱 讛讜讗 诇讛讞讝讬专谉 诇讛 砖谞讗诪专 讜注讬砖 注诇 讘谞讬讛 转谞讞诐:


The Gemara argues: Then God should have created two other new stars for Pleiades. The Gemara responds: 鈥淭here is nothing new under the sun鈥 (Ecclesiastes 1:9). Rav Na岣an said: In the future, the Holy One, Blessed be He, will restore those same stars to Ursa Major, as it is stated: 鈥淥r can you guide [tan岣m] Ursa Major with her sons?鈥 (Job 38:32), which is interpreted homiletically in the sense of consolation [tan岣mim] apparently due to the restoration of those stars.


讜注诇 讛讝讜注讜转: 诪讗讬 讝讜注讜转 讗诪专 专讘 拽讟讬谞讗 讙讜讛讗 专讘 拽讟讬谞讗 讛讜讛 拽讗讝讬诇 讘讗讜专讞讗 讻讬 诪讟讗 讗驻转讞讗 讚讘讬 讗讜讘讗 讟诪讬讗 讙谞讞 讙讜讛讗 讗诪专 诪讬 讬讚注 讗讜讘讗 讟诪讬讗 讛讗讬 讙讜讛讗 诪讛讜 专诪讗 诇讬讛 拽诇讗 拽讟讬谞讗 拽讟讬谞讗 讗诪讗讬 诇讗 讬讚注谞讗 讘砖注讛 砖讛拽讚讜砖 讘专讜讱 讛讜讗 讝讜讻专 讗转 讘谞讬讜 砖砖专讜讬讬诐 讘爪注专 讘讬谉 讗讜诪讜转 讛注讜诇诐 诪讜专讬讚 砖转讬 讚诪注讜转 诇讬诐 讛讙讚讜诇 讜拽讜诇讜 谞砖诪注 诪住讜祝 讛注讜诇诐 讜注讚 住讜驻讜 讜讛讬讬谞讜 讙讜讛讗


And we learned in the mishna that over zeva鈥檕t one recites the blessing: Whose strength and power fill the world. The Gemara asks: What are zeva鈥檕t? Rav Ketina said: An earthquake. The Gemara relates: Rav Ketina was once walking along the road when he came to the entrance of the house of a necromancer and an earthquake rumbled. He said: Does this necromancer know what is this earthquake? The necromancer raised his voice and said: Ketina, Ketina, why would I not know? Certainly this earthquake occurred because when the Holy One, Blessed be He, remembers His children who are suffering among the nations of the world, He sheds two tears into the great sea. The sound of their reverberation is heard from one end of the earth to the other. And that is an earthquake.


讗诪专 专讘 拽讟讬谞讗 讗讜讘讗 讟诪讬讗 讻讚讬讘 讛讜讗 讜诪讬诇讬讛 讻讚讬讘讬谉 讗讬 讛讻讬 讙讜讛讗 讙讜讛讗 诪讬讘注讬 诇讬讛 讜诇讗 讛讬讗 讙讜讛讗 讙讜讛讗 注讘讬讚 讜讛讗讬 讚诇讗 讗讜讚讬 诇讬讛 讻讬 讛讬讻讬 讚诇讗 诇讬讟注讬 讻讜诇讬 注诇诪讗 讗讘转专讬讛


Rav Ketina said: The necromancer is a liar and his statements are lies. If so, it would necessitate an earthquake followed by another earthquake, one for each tear. The Gemara remarks: That is not so, as it indeed causes an earthquake followed by another earthquake; and the fact that Rav Ketina did not admit that the necromancer was correct was so that everyone would not mistakenly follow him.


讜专讘 拽讟讬谞讗 讚讬讚讬讛 讗诪专 住讜驻拽 讻驻讬讜 砖谞讗诪专 讜讙诐 讗谞讬 讗讻讛 讻驻讬 讗诇 讻驻讬 讜讛谞讬讞转讬 讞诪转讬 专讘讬 谞转谉 讗讜诪专 讗谞讞讛 诪转讗谞讞 砖谞讗诪专 讜讛谞讬讞转讬 讞诪转讬 讘诐 讜讛谞讞诪转讬 讜专讘谞谉 讗诪专讬 讘讜注讟 讘专拽讬注 砖谞讗诪专 讛讬讚讚 讻讚专讻讬诐 讬注谞讛 讗诇 讻诇 讬砖讘讬 讛讗专抓 专讘 讗讞讗 讘专 讬注拽讘 讗诪专 讚讜讞拽 讗转 专讙诇讬讜 转讞转 讻住讗 讛讻讘讜讚 砖谞讗诪专 讻讛 讗诪专 讛壮 讛砖诪讬诐 讻住讗讬 讜讛讗专抓 讛讚诐 专讙诇讬:


Rav Ketina also stated his own explanation for the earthquake: Because God claps His hands together in anger, as it is stated: 鈥淚 will also smite My hands together and I will satisfy My fury; I, the Lord, have spoken it鈥 (Ezekiel 21:22). Rabbi Natan says: The earthquake is caused because God sighs over the dire straits in which Israel finds itself, as it is stated: 鈥淭hus shall My anger spend itself, and I will satisfy My fury upon them, and I will be eased鈥 (Ezekiel 5:13). And the Rabbis say: An earthquake is caused when God kicks the firmament, causing a rumbling, as it is stated: 鈥淭he Lord roars from on high, from His holy dwelling He makes His voice heard. He roars mightily over His dwelling place, He cries out like those who tread grapes, against all the inhabitants of the earth鈥 (Jeremiah 25:30). Rav A岣 bar Ya鈥檃kov said: An earthquake is caused when God forces His feet beneath the throne of glory and the world quakes, as it is stated: 鈥淭he heaven is My throne, and the earth is My footstool鈥 (Isaiah 66:1).


讜注诇 讛专注诪讬诐: 诪讗讬 专注诪讬诐 讗诪专 砖诪讜讗诇 注谞谞讬 讘讙诇讙诇讗 砖谞讗诪专 拽讜诇 专注诪讱 讘讙诇讙诇 讛讗讬专讜 讘专拽讬诐 转讘诇 专讙讝讛 讜转专注砖 讛讗专抓 讜专讘谞谉 讗诪专讬 注谞谞讬 讚砖驻讻讬 诪讬讗 诇讛讚讚讬 砖谞讗诪专 诇拽讜诇 转转讜 讛诪讜谉 诪讬诐 讘砖诪讬诐 专讘 讗讞讗 讘专 讬注拽讘 讗诪专 讘专拽讗 转拽讬驻讗 讚讘专讬拽 讘注谞谞讗 讜诪转讘专 讙讝讬讝讬 讚讘专讝讗 专讘 讗砖讬 讗诪专 注谞谞讬 讞诇讞讜诇讬 诪讞诇讞诇讬 讜讗转讬 讝讬拽讗 讜诪谞砖讘 讗驻讜诪讬讬讛讜 讜讚诪讬 讻讝讬拽讗 注诇 驻讜诐 讚谞讬 讜诪住转讘专讗 讻专讘 讗讞讗 讘专 讬注拽讘 讚讘专讬拽 讘专拽讗 讜诪谞讛诪讬 注谞谞讬 讜讗转讬 诪讟专讗:


We also learned in the mishna that over thunder one recites: Whose strength and power fill the world. The Gemara asks: What causes thunder? Shmuel said: When the clouds located in the curvature of the firmament collide with the firmament itself, they produce this sound, as it is stated: 鈥淭he voice of Your thunder was in the whirlwind; the lightning lighted up the world; the earth trembled and shook鈥 (Psalms 77:19). And the Rabbis say: Thunder is the sound of clouds pouring water into one another, as it is stated: 鈥淎t the sound of His giving a multitude of waters in the heavens鈥 (Jeremiah 10:13). Rav A岣 bar Ya鈥檃kov said: Thunder is caused by a powerful lightning bolt that flashes in the cloud and shatters the hailstones. Rav Ashi said: Because the clouds are hollow, and when the wind comes and blows across their mouths, it sounds like wind blowing in the mouth of a jug. The Gemara concludes: And it stands to reason in accordance with the opinion of Rav A岣 bar Ya鈥檃kov; as lightning flashes, the clouds rumble, and the rain comes.


讜注诇 讛专讜讞讜转: 诪讗讬 专讜讞讜转 讗诪专 讗讘讬讬 讝注驻讗 讜讗诪专 讗讘讬讬 讙诪讬专讬 讚讝注驻讗 讘诇讬诇讬讗 诇讗 讛讜讬 讜讛讗 拽讗 讞讝讬谞谉 讚讛讜讬 讛讛讜讗 讚讗转讞讜诇讬 讘讬诪诪讗 讜讗诪专 讗讘讬讬 讙诪讬专讬 讚讝注驻讗 转专转讬 砖注讬 诇讗 拽讗讬 诇拽讬讬诐 诪讛 砖谞讗诪专 诇讗 转拽讜诐 驻注诪讬诐 爪专讛 讜讛讗 拽讗 讞讝讬谞谉 讚拽讗讬 讚诪驻住讬拽 讘讬谞讬 讘讬谞讬:


We also learned in the mishna that over wind one recites the blessing: Whose strength and power fill the world. The Gemara asks: What are these winds? Abaye said: These are gale force winds. Abaye said: We learned through tradition that there are no gale force winds at night. The Gemara asks: Don鈥檛 we see that there are gale force winds at night? The Gemara answers: This gale force wind that blows at night does not begin blowing at night; rather, it begins blowing during the day. And Abaye said: We learned through tradition that a gale force wind does not last two hours, to fulfill that which is stated: 鈥淭rouble shall not rise up a second time鈥 (Nahum 1:9). The Gemara asks: Don鈥檛 we see that it does last longer than two hours? The Gemara answers: Actually, it does not last longer than two hours. The fact that we sense that it does last longer is due to cases where it does not blow uninterruptedly, but it briefly stops in between.


讜注诇 讛讘专拽讬诐 讗讜诪专 讘专讜讱 砖讻讞讜 讜讙讘讜专转讜 诪诇讗 注讜诇诐: 诪讗讬 讘专拽讬诐 讗诪专 专讘讗 讘专拽讗 讜讗诪专 专讘讗 讘专拽讗 讬讞讬讚讗讛 讜讘专拽讗 讞讬讜专讗 讜讘专拽讗 讬专讜拽转讗 讜注谞谞讬 讚住诇拽谉 讘拽专谉 诪注专讘讬转 讜讗转讬讬谉 诪拽专谉 讚专讜诪讬转 讜转专转讬 注谞谞讬 讚住诇拽谉 讞讚讗 诇讗驻讬 讞讘专转讛 讻讜诇讛讜 拽砖讬讬谉


We also learned in the mishna that over lightning one recites: Blessed鈥hose strength and power fill the world. The Gemara asks: What is this lightning? Rava said: A bright light. And Rava said: A single bolt of lightning, white lightning, green lightning, clouds that rise in the western corner and come from the southern corner, and two clouds that rise with one facing the other are all signs of trouble.


诇诪讗讬 谞驻拽讗 诪讬谞讛 诇诪讘注讬 专讞诪讬 讜讛谞讬 诪讬诇讬 讘诇讬诇讬讗 讗讘诇 讘爪驻专讗 诇讬转 讘讛讜 诪砖砖讗


The Gemara asks: What practical difference is there in the knowledge that they are signs of trouble? The Gemara answers: So that we may pray for God鈥檚 mercy, that they cause us no harm. The Gemara remarks that this only applies when these phenomena appear at night. In the morning, however, they are insignificant.


讗诪专 专讘讬 砖诪讜讗诇 讘专 讬爪讞拽 讛谞讬 注谞谞讬 讚爪驻专讗 诇讬转 讘讛讜 诪砖砖讗 讚讻转讬讘 讜讞住讚讻诐 讻注谞谉 讘拽专 讜讙讜壮 讗诪专 诇讬讛 专讘 驻驻讗 诇讗讘讬讬 讛讗 讗诪专讬 讗讬谞砖讬 讻讚 诪驻转讞 讘讘讬 诪讬讟专讗 讘专 讞诪专讗 诪讜讱 砖拽讬讱 讜讙谞讬 诇讗 拽砖讬讗 讛讗 讚拽讟专 讘注讬讘讗 讛讗 讚拽讟专 讘注谞谞讬


Rabbi Shmuel bar Yitz岣k said: Morning clouds dissipate immediately so they have no substance, as it is written: 鈥淔or your goodness is as a morning cloud, and as the dew that early passes away鈥 (Hosea 6:4). With regard to this, Rav Pappa said to Abaye: But don鈥檛 people say the maxim: If there is rain when people open their doors in the morning, donkey-driver, fold your sack and go to sleep, as rain will continue to fall all day. Apparently morning clouds indicate that there will be rain all day. The Gemara responds: This is not difficult, as this, that suggests that there will be considerable rain, refers to a case where the sky is covered with thick clouds, while this opinion, where Rabbi Shmuel bar Yitz岣k said that morning clouds have no substance and will not produce much rain, refers to a case where the sky is covered with flimsy clouds which will certainly pass.


讗诪专 专讘讬 讗诇讻住谞讚专讬 讗诪专 专讘讬 讬讛讜砖注 讘谉 诇讜讬 诇讗 谞讘专讗讜 专注诪讬诐 讗诇讗 诇驻砖讜讟 注拽诪讜诪讬转 砖讘诇讘 砖谞讗诪专 讜讛讗诇讛讬诐 注砖讛 砖讬专讗讜 诪诇驻谞讬讜 讜讗诪专 专讘讬 讗诇讻住谞讚专讬 讗诪专 专讘讬 讬讛讜砖注 讘谉 诇讜讬 讛专讜讗讛 讗转 讛拽砖转 讘注谞谉 爪专讬讱 砖讬驻讜诇 注诇 驻谞讬讜 砖谞讗诪专 讻诪专讗讛 讛拽砖转 讗砖专 讬讛讬讛 讘注谞谉 讜讙讜壮 讜讗专讗讛 讜讗驻诇 注诇 驻谞讬 诇讬讬讟讬 注诇讛 讘诪注专讘讗 诪砖讜诐 讚诪讞讝讬 讻诪讗谉 讚住讙讬讚 诇拽砖转讗 讗讘诇 讘专讜讻讬 讜讚讗讬 诪讘专讱 诪讗讬 诪讘专讱 讘专讜讱 讝讜讻专 讛讘专讬转 讘诪转谞讬转讗 转谞讗 专讘讬 讬砖诪注讗诇 讘谞讜 砖诇 专讘讬 讬讜讞谞谉 讘谉 讘专讜拽讗 讗讜诪专 谞讗诪谉 讘讘专讬转讜 讜拽讬讬诐 讘诪讗诪专讜 讗诪专 专讘 驻驻讗 讛诇讻讱 谞讬诪专讬谞讛讜 诇转专讜讬讬讛讜 讘专讜讱 讝讜讻专 讛讘专讬转 讜谞讗诪谉 讘讘专讬转讜 讜拽讬讬诐 讘诪讗诪专讜:


Rabbi Alexandri said that Rabbi Yehoshua ben Levi said: Thunder was created only to impose fear and straighten the crookedness of the heart, as it is stated: 鈥淎nd God has so made it, that men should fear before Him鈥 (Ecclesiastes 3:14). And Rabbi Alexandri said that Rabbi Yehoshua ben Levi said: One who sees a rainbow in a cloud must fall upon his face, as it is stated: 鈥淎s the appearance of the bow that is in the cloud in the day of rain, so was the appearance of the brightness round about. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. And when I saw it, I fell upon my face鈥 (Ezekiel 1:28). The colors of the rainbow symbolize the glory of God and one may not stare at them. Yet, in the West, Eretz Yisrael, they would curse one who fell upon his face when seeing a rainbow because it appears as one who is bowing to the rainbow. As far as blessing is concerned, however, all agree that one certainly recites a blessing. What blessing does one recite? Blessed鈥ho remembers the covenant with Noah. It was taught in a baraita that Rabbi Yishmael, son of Rabbi Yo岣nan ben Beroka, says that the blessing is: Blessed鈥Who is faithful to His covenant and fulfills His word. Rav Pappa said: Therefore we will say them both combined: Blessed鈥ho remembers the covenant and is faithful to His covenant and fulfills His word.


注诇 讛讛专讬诐 讜注诇 讛讙讘注讜转: 讗讟讜 讻诇 讛谞讬 讚讗诪专谉 注讚 讛砖转讗 诇讗讜 诪注砖讛 讘专讗砖讬转 谞讬谞讛讜 讜讛讻转讬讘 讘专拽讬诐 诇诪讟专 注砖讛 讗诪专 讗讘讬讬 讻专讜讱 讜转谞讬 专讘讗 讗诪专 讛转诐 诪讘专讱 转专转讬 讘专讜讱 砖讻讞讜 诪诇讗 注讜诇诐 讜注讜砖讛 诪注砖讛 讘专讗砖讬转 讛讻讗 注讜砖讛 诪注砖讛 讘专讗砖讬转 讗讬讻讗 砖讻讞讜 诪诇讗 注讜诇诐 诇讬讻讗


We learned in the mishna that over mountains and hills one recites: Blessed鈥uthor of creation. The Gemara asks: Is that to say that all those that we mentioned until now, such as lightning, are not acts of creation? Among God鈥檚 praise for creation of the world and forming the mountains, is it not also written: 鈥淗e makes lightning for the rain鈥 (Psalms 135:7)? Abaye said: Combine the two statements and teach that in all the cases in our mishna, one recites these two blessings. Rava said: There, over lightning and thunder, one recites two blessings: Blessed鈥hose power fills the world, and: Author of creation. Here, however, over mountains and hills, one recites the blessing: Author of creation, but need not recite: Whose power fills the world.


讗诪专 专讘讬 讬讛讜砖注 讘谉 诇讜讬 讛专讜讗讛 专拽讬注 讘讟讛专转讛 讗讜诪专 讘专讜讱 注讜砖讛 讘专讗砖讬转 讗讬诪转讬 讗诪专 讗讘讬讬 讻讬 讗转讗 诪讟专讗 讻讜诇讬 诇讬诇讬讗 讜讘爪驻专讗 讗转讗 讗住转谞讗 讜诪讙诇讬讗 诇讛讜 诇砖诪讬讗


Rabbi Yehoshua ben Levi said: One who sees the firmament in its purity recites: Blessed鈥uthor of creation. The Gemara asks: When does the firmament appear in its purity? Abaye said: When rain falls all night and in the morning a northern wind blows, exposing the heavens.


讜驻诇讬讙讬 讚专驻专诐 讘专 驻驻讗 讗诪专 专讘 讞住讚讗 讚讗诪专 专驻专诐 讘专 驻驻讗 讗诪专 专讘 讞住讚讗 诪讬讜诐 砖讞专讘 讘讬转 讛诪拽讚砖 诇讗 谞专讗讬转 专拽讬注 讘讟讛专转讛 砖谞讗诪专 讗诇讘讬砖 砖诪讬诐 拽讚专讜转 讜砖拽 讗砖讬诐 讻住讜转诐:


The Gemara notes: And in this they disagree with Rafram bar Pappa who said that Rav 岣sda said, as Rafram bar Pappa said that Rav 岣sda said: Since the day the Temple was destroyed the firmament has not been seen in its purity, as it is said: 鈥淚 clothe the heavens with blackness and I make sackcloth their covering鈥 (Isaiah 50:3).


转谞讜 专讘谞谉 讛专讜讗讛 讞诪讛 讘转拽讜驻转讛 诇讘谞讛 讘讙讘讜专转讛 讜讻讜讻讘讬诐 讘诪住讬诇讜转诐 讜诪讝诇讜转 讻住讚专谉 讗讜诪专 讘专讜讱 注讜砖讛 讘专讗砖讬转 讜讗讬诪转 讛讜讬 讗诪专 讗讘讬讬 讻诇 注砖专讬诐 讜砖诪讜谞讛 砖谞讬谉 讜讛讚专 诪讞讝讜专 讜谞驻诇讛 转拽讜驻转 谞讬住谉 讘砖讘转讗讬 讘讗讜专转讗 讚转诇转 谞讙讛讬 讗专讘注:


The Sages taught: One who sees the sun in the beginning of its cycle, the moon in its might, the planets in their orbit, or the signs of the zodiac aligned in their order recites: Blessed鈥uthor of creation. The Gemara asks: And when is it that the sun is at the beginning of its cycle? Abaye said: Every twenty-eight years when the cycle is complete and returns to its genesis, and the Nisan, vernal, equinox, when the spring days and nights are of equal length, falls within the constellation of Saturn on the night of the third and eve of the fourth day of the week, as then their arrangement returns to be as it was when the constellations were first placed in the heavens.


专讘讬 讬讛讜讚讛 讗讜诪专 讛专讜讗讛 讛讬诐 讜讻讜壮: 诇驻专拽讬诐 注讚 讻诪讛 讗诪专 专诪讬 讘专 讗讘讗 讗诪专 专讘 讬爪讞拽 注讚 砖诇砖讬诐 讬讜诐


We learned in the mishna that Rabbi Yehuda said: One who sees the great sea intermittently recites: Blessed鈥ho has made the great sea. The Gemara asks: How much is intermittently? Rami bar Abba said that Rav Yitz岣k said: Thirty days.


讜讗诪专 专诪讬 讘专 讗讘讗 讗诪专 专讘 讬爪讞拽 讛专讜讗讛 驻专转 讗讙砖专讗 讚讘讘诇 讗讜诪专 讘专讜讱 注讜砖讛 讘专讗砖讬转 讜讛讗讬讚谞讗 讚砖谞讬讜讛 驻专住讗讬 诪讘讬 砖讘讜专 讜诇注讬诇 专讘 讬讜住祝 讗诪专 诪讗讬讛讬 讚拽讬专讗 讜诇注讬诇 讜讗诪专 专诪讬 讘专 讗讘讗 讛专讜讗讛 讚讙诇转 讗讙砖专讗 讚砖讘讬住转谞讗 讗讜诪专 讘专讜讱 注讜砖讛 讘专讗砖讬转


And Rami bar Abba said that Rav Yitz岣k said: One who sees the Euphrates River near the bridge of Babylonia recites: Blessed鈥uthor of creation. The Gemara adds: And now that the Persians have rerouted the course of the river, one only recites the blessing from Beit Shavor upriver. Downriver, it no longer flows as it did at creation, so there one does not recite the blessing: Author of creation. Rav Yosef said: One only recites the blessing from Ihi Dekira upriver. And Rami bar Abba said: One who sees the Tigris on the bridge of Shabistana recites: Blessed鈥uthor of creation.


诪讗讬 讞讚拽诇 讗诪专 专讘 讗砖讬 砖诪讬诪讬讜 讞讚讬谉 讜拽诇讬谉 诪讗讬 驻专转 砖诪讬诪讬讜 驻专讬谉 讜专讘讬谉


The Gemara proceeds to explain the names of these rivers. What is the source of the name 岣dekel [Tigris]? Rav Ashi said: Its name is an acronym derived from the fact that its waters are sharp [岣din] and light [kalin] and therefore good for drinking. What is the source of the name Perat [Euphrates]? It is so named because its waters are fruitful [parin] and multiply [ravin]; there are many fish in it.


讜讗诪专 专讘讗 讛讗讬 讚讞专讬驻讬 讘谞讬 诪讞讜讝讗 诪砖讜诐 讚砖转讜 诪讬讗 讚讚讙诇转 讛讗讬 讚讙讬讞讜专讬 诪砖讜诐 讚诪砖诪砖讬 讘讬诪诪讗 讜讛讗讬 讚谞讬讬讚讬 注讬谞讬讬讛讜 诪砖讜诐 讚讚讬讬专讜 讘讘讬转 讗驻诇:


As for the Tigris River, Rava said: The inhabitants of the city Me岣za are sharp because they drink the water of the Tigris; they are red because they engage in conjugal relations in the daytime; and their eyes move constantly because they live in dark houses.


注诇 讛讙砖诪讬诐 讻讜壮: 讜注诇 讛讙砖诪讬诐 讛讟讜讘 讜讛诪讟讬讘 诪讘专讱 讜讛讗诪专 专讘讬 讗讘讛讜 讜讗诪专讬 诇讛 讘诪转谞讬转讗 转谞讗 诪讗讬诪转讬 诪讘专讻讬谉 注诇 讛讙砖诪讬诐 诪砖讬爪讗 讞转谉 诇拽专讗转 讻诇讛


We learned in our mishna that over rain one recites the blessing: Blessed鈥ho is good and does good. The Gemara asks: And over rain does one really recite the blessing: Who is good and does good? Didn鈥檛 Rabbi Abbahu say, and some say it was taught in a baraita: From when does one recite the blessing on rain? From when the groom went out to meet the bride. In other words, there are puddles of water on the ground. The groom, meaning the raindrops from above, cause the bride, meaning the water below, to splash.


诪讗讬 诪讘专讻讬谉 讗诪专 专讘 讬讛讜讚讛 诪讜讚讬诐 讗谞讞谞讜 诇讱 注诇 讻诇 讟驻讛 讜讟驻讛 砖讛讜专讚转 诇谞讜 讜专讘讬 讬讜讞谞谉 诪住讬讬诐 讘讛 讛讻讬 讗讬诇讜 驻讬谞讜 诪诇讗 砖讬专讛 讻讬诐 讜讻讜壮 讗讬谉 讗谞讞谞讜 诪住驻讬拽讬谉 诇讛讜讚讜转 诇讱 讛壮 讗诇讛讬谞讜 注讚 转砖转讞讜讛 讘专讜讱 讗转讛 讛壮 专讜讘 讛讛讜讚讗讜转


The Gemara asks: What blessing does one recite? Rav Yehuda said: The formula of the blessing is: We thank You for each and every drop that You have made fall for us. And Rav Yo岣nan concludes the blessing as follows: If our mouths were as full of song as the sea鈥e could not sufficiently praise You O Lord our God, and he continues with the formula of nishmat that is recited on Shabbat morning, until: Shall bow before You. Blessed are You, O Lord, to Whom abundant thanksgivings are offered.


专讜讘 讛讛讜讚讗讜转 讜诇讗 讻诇 讛讛讜讚讗讜转 讗诪专 专讘讗 讗讬诪讗 讛讗诇 讛讛讜讚讗讜转 讗诪专 专讘 驻驻讗 讛诇讻讱 谞讬诪专讬谞讛讜 诇转专讜讬讬讛讜 专讜讘 讛讛讜讚讗讜转 讜讛讗诇 讛讛讜讚讗讜转


The Gemara asks: Does the blessing say: Abundant thanksgivings, and not: All thanksgivings? Certainly all thanksgivings are due to God. Rava said: Emend the formula of the blessing and say: The God of thanksgivings. Rav Pappa said: Therefore, we will recite them both: Abundant thanksgivings, and: The God of thanksgivings.


讜讗诇讗 拽砖讬讗 诇讗 拽砖讬讗 讛讗 讚砖诪注 诪砖诪注 讛讗 讚讞讝讗 诪讞讝讬


However, it is still difficult, as apparently the blessing for rain is not: Who is good and does good, as it appears in our mishna. The Gemara responds: This is not difficult. This, which we learned in our mishna, that one recites: Who is good and does good, refers to a case where one heard that rain fell. This, where we learned that one recites: We thank You, etc., refers to a case where one saw the rain fall.


讚砖诪注 诪砖诪注 讛讬讬谞讜 讘砖讜专讜转 讟讜讘讜转 讜转谞谉 注诇 讘砖讜专讜转 讟讜讘讜转 讗讜诪专 讘专讜讱 讛讟讜讘 讜讛诪讟讬讘


The Gemara asks: One heard that the rain fell; that is a case of good tidings. And we learned in the mishna that upon hearing good tidings one recites: Who is good and does good. Therefore, there is no reason for the mishna to mention rain separately.


讗诇讗 讗讬讚讬 讜讗讬讚讬 讚讞讝讬 诪讞讝讬 讜诇讗 拽砖讬讗 讛讗 讚讗转讗 驻讜专转讗 讛讗 讚讗转讗 讟讜讘讗 讜讗讬讘注讬转 讗讬诪讗 讛讗 讜讛讗 讚讗转讗 讟讜讘讗 讜诇讗 拽砖讬讗 讛讗 讚讗讬转 诇讬讛 讗专注讗 讛讗 讚诇讬转 诇讬讛 讗专注讗


Rather, the difficulty can be otherwise resolved: This, Rabbi Abbahu鈥檚 statement, and that, the mishna, both refer to a case where one saw the rain fall, and this is not difficult. This, Rabbi Abbahu鈥檚 statement that one recites We thank You, etc., refers to a case where a little rain fell, while that, the mishna which says that one recites: Who is good and does good, refers to a case where a lot of rain fell. And if you wish, say instead that this and that refer to cases where a lot of rain fell, and this is not difficult. This, the mishna, refers to a case where one owns land, while that, Rabbi Abbahu鈥檚 statement that one recites: We thank You, etc., refers to a case where one does not own land, so the rain does not benefit him directly.


讗讬转 诇讬讛 讗专注讗 讛讟讜讘 讜讛诪讟讬讘 诪讘专讱 讜讛讗 转谞谉 讘谞讛 讘讬转 讞讚砖 讜拽谞讛 讻诇讬诐 讞讚砖讬诐 讗讜诪专 讘专讜讱 砖讛讞讬讬谞讜 讜讛讙讬注谞讜 诇讝诪谉 讛讝讛 砖诇讜 讜砖诇 讗讞专讬诐 讗讜诪专 讛讟讜讘 讜讛诪讟讬讘


The Gemara asks: One who owns land recites: Who is good and does good? Didn鈥檛 we learn in the mishna: One who built a new house or purchased new vessels recites: Blessed鈥ho has given us life鈥nd brought us to this time. However, if the land belonged to him and others in partnership, he recites: Who is good and does good? For rain falling onto land that one owns exclusively, he recites: Who has given us life and not: Who is good and does good.


诇讗 拽砖讬讗 讛讗 讚讗讬转 诇讬讛 砖讜转驻讜转 讛讗 讚诇讬转 诇讬讛 砖讜转驻讜转 讜讛转谞讬讗 拽爪专讜 砖诇 讚讘专 注诇 砖诇讜 讛讜讗 讗讜诪专 讘专讜讱 砖讛讞讬讬谞讜 讜拽讬讬诪谞讜 注诇 砖诇讜 讜注诇 砖诇 讞讘讬专讜 讗讜诪专 讘专讜讱 讛讟讜讘 讜讛诪讟讬讘


The Gemara answers: This is not difficult. This, the mishna where we learned that one recites: Who is good and does good, refers to a case where one owns his land in partnership with another; that, Rabbi Abbahu鈥檚 statement that one recites: Who has given us life, refers to a case where one owns the land exclusively and does not have a partnership. And indeed, this halakha was taught in a baraita: The gist of the matter is, for that which is exclusively his, he recites: Blessed鈥ho has given us life and sustained us; for that which belongs to him and to another in partnership, he recites: Who is good and does good.


讜讻诇 讛讬讻讗 讚诇讬转 诇讗讞专讬谞讗 讘讛讚讬讛 诇讗 诪讘专讱 讛讟讜讘 讜讛诪讟讬讘 讜讛转谞讬讗 讗诪专讜 诇讬讛 讬诇讚讛 讗砖转讜 讝讻专 讗讜诪专 讘专讜讱 讛讟讜讘 讜讛诪讟讬讘 讛转诐 谞诪讬 讚讗讬讻讗 讗砖转讜 讘讛讚讬讛 讚谞讬讞讗 诇讛 讘讝讻专


The Gemara challenges this principle: And in every case where others are not with him, one does not recite: Who is good and does good? Wasn鈥檛 it taught in a baraita: If they told him that his wife gave birth to a male, he recites: Who is good and does good? The Gemara responds: There too, his wife is with him, as she is also happy that a male child was born.


转讗 砖诪注 诪转 讗讘讬讜 讜讛讜讗 讬讜专砖讜 讘转讞诇讛 讗讜诪专 讘专讜讱 讚讬讬谉 讛讗诪转 讜诇讘住讜祝 讛讜讗 讗讜诪专 讘专讜讱 讛讟讜讘 讜讛诪讟讬讘 讛转诐 谞诪讬 讚讗讬讻讗 讗讞讬 讚拽讗 讬专转讬 讘讛讚讬讛


The Gemara challenges further: Come and hear a contradiction from what was taught in a baraita: One whose father died and he is his heir, initially recites: Blessed鈥he true Judge, upon hearing of his father鈥檚 death, and ultimately, upon receiving his inheritance, he recites: Blessed鈥ho is good and does good. Despite the fact that the son alone benefits, he nevertheless recites: Who is good and does good. The Gemara responds: There, too, it refers to a case where he has brothers who inherit along with him.


转讗 砖诪注 砖讬谞讜讬 讬讬谉 讗讬谞讜 爪专讬讱 诇讘专讱 砖讬谞讜讬 诪拽讜诐 爪专讬讱 诇讘专讱 讜讗诪专 专讘讬 讬讜住祝 讘专 讗讘讗 讗诪专 专讘讬 讬讜讞谞谉 讗祝 注诇 驻讬 砖讗诪专讜 砖讬谞讜讬 讬讬谉 讗讬谞讜 爪专讬讱 诇讘专讱 讗讘诇 讗讜诪专 讘专讜讱 讛讟讜讘 讜讛诪讟讬讘 讛转诐 谞诪讬 讚讗讬讻讗 讘谞讬 讞讘讜专讛 讚砖转讜 讘讛讚讬讛:


The Gemara cites an additional challenge: Come and hear a contradiction based on what was taught in a baraita: In the case of a change in the type of wine during a meal, one need not recite the blessing: Who creates fruit of the vine, a second time. However, in the case of a change in place, one must recite a second blessing over the wine. And Rabbi Yosef bar Abba said that Rabbi Yo岣nan said: Although the Sages said that in the case of a change in the type of wine one need not recite a second blessing over the wine, he does recite: Blessed鈥ho is good and does good. The Gemara responds: There, too, it refers to a case where he is not alone, but where members of the group are drinking with him.


讘谞讛 讘讬转 讞讚砖 讜拽谞讛 讻诇讬诐 讞讚砖讬诐 讜讻讜壮: 讗诪专 专讘 讛讜谞讗 诇讗 砖谞讜 讗诇讗 砖讗讬谉 诇讜 讻讬讜爪讗 讘讛谉 讗讘诇 讬砖 诇讜 讻讬讜爪讗 讘讛谉 讗讬谞讜 爪专讬讱 诇讘专讱 讜专讘讬 讬讜讞谞谉 讗诪专 讗驻讬诇讜 讬砖 诇讜 讻讬讜爪讗 讘讛谉 爪专讬讱 诇讘专讱


We learned in the mishna: One who built a new house or purchased new vessels recites: Blessed鈥ho has given us life, sustained us and brought us to this time. With regard to this blessing, Rav Huna said: They only taught that one recites: Who has given us life, upon purchasing a new vessel when he does not already have something similar, i.e., something he inherited. However, if he already has something similar he need not recite a blessing, as it is not new to him. Rabbi Yo岣nan said: Even if one already has something similar that he inherited, he must recite a blessing because he never before purchased a vessel of that kind.


Want to explore more about the Daf?

See insights from our partners, contributors and community of women learners

daf_icon

Daf Yomi: One Week at a Time -Daf 54-60

https://www.youtube.com/watch?v=kh7voy0qUt0&feature=emb_logo Jews around the world study the same page of Talmud each day as part of the 7-year cycle of...
talking talmud_square

We Don’t Bless God for the Suez Canal

  It's the final stretch of Berakhot -- now's the time to catch up if you are behind and still...

Berakhot 59

The William Davidson Talmud | Powered by Sefaria

Berakhot 59

讻讟专驻讗 讚讟专讬祝 讜讛讗讬 讚讗讝诇讗 讘转专讛 讚讗诪专讛 诇讛 讛讘 诇讬 讘谞讬 砖讘砖注讛 砖讛拽讚讜砖 讘专讜讱 讛讜讗 讘拽砖 诇讛讘讬讗 诪讘讜诇 诇注讜诇诐 谞讟诇 砖谞讬 讻讜讻讘讬诐 诪讻讬诪讛 讜讛讘讬讗 诪讘讜诇 诇注讜诇诐 讜讻砖讘拽砖 诇住转诪讛 谞讟诇 砖谞讬 讻讜讻讘讬诐 诪注讬砖 讜住转诪讛


as if it was appended onto it. The Gemara explains: And the fact that Ursa Major follows Pleiades, it is as if Ursa Major is saying to Pleiades: Give me back my children, my two stars. As it is related: When the Holy One, Blessed be He, sought to bring a flood into the world, He took two stars from Pleiades and brought the flood upon the world. And afterward, when He wished to fill the void, He took two stars from Ursa Major and filled the void with them. Consequently, the constellation of Ursa Major attempts to persuade Pleiades, seeking to get its stars back.


讜诇讬讛讚专 诇讛 讗讬谉 讛讘讜专 诪转诪诇讗 诪讞讜诇讬转讜 讗讬 谞诪讬 讗讬谉 拽讟讬讙讜专 谞注砖讛 住谞讬讙讜专


The Gemara asks: And return it, why did the Holy One, Blessed be He, not restore the original two stars to Pleiades? The Gemara answers: A pit cannot be filled by its own earth; when a pit is excavated, the earth that was excavated from it is insufficient to refill it. Alternatively, one could say that a prosecutor cannot become an advocate; since these stars caused the flood it is not appropriate that they facilitate the end of the flood.


讜诇讬讘专讬 诇讛 转专讬 讻讻讘讬 讗讞专讬谞讬 讗讬谉 讻诇 讞讚砖 转讞转 讛砖诪砖 讗诪专 专讘 谞讞诪谉 注转讬讚 讛拽讚讜砖 讘专讜讱 讛讜讗 诇讛讞讝讬专谉 诇讛 砖谞讗诪专 讜注讬砖 注诇 讘谞讬讛 转谞讞诐:


The Gemara argues: Then God should have created two other new stars for Pleiades. The Gemara responds: 鈥淭here is nothing new under the sun鈥 (Ecclesiastes 1:9). Rav Na岣an said: In the future, the Holy One, Blessed be He, will restore those same stars to Ursa Major, as it is stated: 鈥淥r can you guide [tan岣m] Ursa Major with her sons?鈥 (Job 38:32), which is interpreted homiletically in the sense of consolation [tan岣mim] apparently due to the restoration of those stars.


讜注诇 讛讝讜注讜转: 诪讗讬 讝讜注讜转 讗诪专 专讘 拽讟讬谞讗 讙讜讛讗 专讘 拽讟讬谞讗 讛讜讛 拽讗讝讬诇 讘讗讜专讞讗 讻讬 诪讟讗 讗驻转讞讗 讚讘讬 讗讜讘讗 讟诪讬讗 讙谞讞 讙讜讛讗 讗诪专 诪讬 讬讚注 讗讜讘讗 讟诪讬讗 讛讗讬 讙讜讛讗 诪讛讜 专诪讗 诇讬讛 拽诇讗 拽讟讬谞讗 拽讟讬谞讗 讗诪讗讬 诇讗 讬讚注谞讗 讘砖注讛 砖讛拽讚讜砖 讘专讜讱 讛讜讗 讝讜讻专 讗转 讘谞讬讜 砖砖专讜讬讬诐 讘爪注专 讘讬谉 讗讜诪讜转 讛注讜诇诐 诪讜专讬讚 砖转讬 讚诪注讜转 诇讬诐 讛讙讚讜诇 讜拽讜诇讜 谞砖诪注 诪住讜祝 讛注讜诇诐 讜注讚 住讜驻讜 讜讛讬讬谞讜 讙讜讛讗


And we learned in the mishna that over zeva鈥檕t one recites the blessing: Whose strength and power fill the world. The Gemara asks: What are zeva鈥檕t? Rav Ketina said: An earthquake. The Gemara relates: Rav Ketina was once walking along the road when he came to the entrance of the house of a necromancer and an earthquake rumbled. He said: Does this necromancer know what is this earthquake? The necromancer raised his voice and said: Ketina, Ketina, why would I not know? Certainly this earthquake occurred because when the Holy One, Blessed be He, remembers His children who are suffering among the nations of the world, He sheds two tears into the great sea. The sound of their reverberation is heard from one end of the earth to the other. And that is an earthquake.


讗诪专 专讘 拽讟讬谞讗 讗讜讘讗 讟诪讬讗 讻讚讬讘 讛讜讗 讜诪讬诇讬讛 讻讚讬讘讬谉 讗讬 讛讻讬 讙讜讛讗 讙讜讛讗 诪讬讘注讬 诇讬讛 讜诇讗 讛讬讗 讙讜讛讗 讙讜讛讗 注讘讬讚 讜讛讗讬 讚诇讗 讗讜讚讬 诇讬讛 讻讬 讛讬讻讬 讚诇讗 诇讬讟注讬 讻讜诇讬 注诇诪讗 讗讘转专讬讛


Rav Ketina said: The necromancer is a liar and his statements are lies. If so, it would necessitate an earthquake followed by another earthquake, one for each tear. The Gemara remarks: That is not so, as it indeed causes an earthquake followed by another earthquake; and the fact that Rav Ketina did not admit that the necromancer was correct was so that everyone would not mistakenly follow him.


讜专讘 拽讟讬谞讗 讚讬讚讬讛 讗诪专 住讜驻拽 讻驻讬讜 砖谞讗诪专 讜讙诐 讗谞讬 讗讻讛 讻驻讬 讗诇 讻驻讬 讜讛谞讬讞转讬 讞诪转讬 专讘讬 谞转谉 讗讜诪专 讗谞讞讛 诪转讗谞讞 砖谞讗诪专 讜讛谞讬讞转讬 讞诪转讬 讘诐 讜讛谞讞诪转讬 讜专讘谞谉 讗诪专讬 讘讜注讟 讘专拽讬注 砖谞讗诪专 讛讬讚讚 讻讚专讻讬诐 讬注谞讛 讗诇 讻诇 讬砖讘讬 讛讗专抓 专讘 讗讞讗 讘专 讬注拽讘 讗诪专 讚讜讞拽 讗转 专讙诇讬讜 转讞转 讻住讗 讛讻讘讜讚 砖谞讗诪专 讻讛 讗诪专 讛壮 讛砖诪讬诐 讻住讗讬 讜讛讗专抓 讛讚诐 专讙诇讬:


Rav Ketina also stated his own explanation for the earthquake: Because God claps His hands together in anger, as it is stated: 鈥淚 will also smite My hands together and I will satisfy My fury; I, the Lord, have spoken it鈥 (Ezekiel 21:22). Rabbi Natan says: The earthquake is caused because God sighs over the dire straits in which Israel finds itself, as it is stated: 鈥淭hus shall My anger spend itself, and I will satisfy My fury upon them, and I will be eased鈥 (Ezekiel 5:13). And the Rabbis say: An earthquake is caused when God kicks the firmament, causing a rumbling, as it is stated: 鈥淭he Lord roars from on high, from His holy dwelling He makes His voice heard. He roars mightily over His dwelling place, He cries out like those who tread grapes, against all the inhabitants of the earth鈥 (Jeremiah 25:30). Rav A岣 bar Ya鈥檃kov said: An earthquake is caused when God forces His feet beneath the throne of glory and the world quakes, as it is stated: 鈥淭he heaven is My throne, and the earth is My footstool鈥 (Isaiah 66:1).


讜注诇 讛专注诪讬诐: 诪讗讬 专注诪讬诐 讗诪专 砖诪讜讗诇 注谞谞讬 讘讙诇讙诇讗 砖谞讗诪专 拽讜诇 专注诪讱 讘讙诇讙诇 讛讗讬专讜 讘专拽讬诐 转讘诇 专讙讝讛 讜转专注砖 讛讗专抓 讜专讘谞谉 讗诪专讬 注谞谞讬 讚砖驻讻讬 诪讬讗 诇讛讚讚讬 砖谞讗诪专 诇拽讜诇 转转讜 讛诪讜谉 诪讬诐 讘砖诪讬诐 专讘 讗讞讗 讘专 讬注拽讘 讗诪专 讘专拽讗 转拽讬驻讗 讚讘专讬拽 讘注谞谞讗 讜诪转讘专 讙讝讬讝讬 讚讘专讝讗 专讘 讗砖讬 讗诪专 注谞谞讬 讞诇讞讜诇讬 诪讞诇讞诇讬 讜讗转讬 讝讬拽讗 讜诪谞砖讘 讗驻讜诪讬讬讛讜 讜讚诪讬 讻讝讬拽讗 注诇 驻讜诐 讚谞讬 讜诪住转讘专讗 讻专讘 讗讞讗 讘专 讬注拽讘 讚讘专讬拽 讘专拽讗 讜诪谞讛诪讬 注谞谞讬 讜讗转讬 诪讟专讗:


We also learned in the mishna that over thunder one recites: Whose strength and power fill the world. The Gemara asks: What causes thunder? Shmuel said: When the clouds located in the curvature of the firmament collide with the firmament itself, they produce this sound, as it is stated: 鈥淭he voice of Your thunder was in the whirlwind; the lightning lighted up the world; the earth trembled and shook鈥 (Psalms 77:19). And the Rabbis say: Thunder is the sound of clouds pouring water into one another, as it is stated: 鈥淎t the sound of His giving a multitude of waters in the heavens鈥 (Jeremiah 10:13). Rav A岣 bar Ya鈥檃kov said: Thunder is caused by a powerful lightning bolt that flashes in the cloud and shatters the hailstones. Rav Ashi said: Because the clouds are hollow, and when the wind comes and blows across their mouths, it sounds like wind blowing in the mouth of a jug. The Gemara concludes: And it stands to reason in accordance with the opinion of Rav A岣 bar Ya鈥檃kov; as lightning flashes, the clouds rumble, and the rain comes.


讜注诇 讛专讜讞讜转: 诪讗讬 专讜讞讜转 讗诪专 讗讘讬讬 讝注驻讗 讜讗诪专 讗讘讬讬 讙诪讬专讬 讚讝注驻讗 讘诇讬诇讬讗 诇讗 讛讜讬 讜讛讗 拽讗 讞讝讬谞谉 讚讛讜讬 讛讛讜讗 讚讗转讞讜诇讬 讘讬诪诪讗 讜讗诪专 讗讘讬讬 讙诪讬专讬 讚讝注驻讗 转专转讬 砖注讬 诇讗 拽讗讬 诇拽讬讬诐 诪讛 砖谞讗诪专 诇讗 转拽讜诐 驻注诪讬诐 爪专讛 讜讛讗 拽讗 讞讝讬谞谉 讚拽讗讬 讚诪驻住讬拽 讘讬谞讬 讘讬谞讬:


We also learned in the mishna that over wind one recites the blessing: Whose strength and power fill the world. The Gemara asks: What are these winds? Abaye said: These are gale force winds. Abaye said: We learned through tradition that there are no gale force winds at night. The Gemara asks: Don鈥檛 we see that there are gale force winds at night? The Gemara answers: This gale force wind that blows at night does not begin blowing at night; rather, it begins blowing during the day. And Abaye said: We learned through tradition that a gale force wind does not last two hours, to fulfill that which is stated: 鈥淭rouble shall not rise up a second time鈥 (Nahum 1:9). The Gemara asks: Don鈥檛 we see that it does last longer than two hours? The Gemara answers: Actually, it does not last longer than two hours. The fact that we sense that it does last longer is due to cases where it does not blow uninterruptedly, but it briefly stops in between.


讜注诇 讛讘专拽讬诐 讗讜诪专 讘专讜讱 砖讻讞讜 讜讙讘讜专转讜 诪诇讗 注讜诇诐: 诪讗讬 讘专拽讬诐 讗诪专 专讘讗 讘专拽讗 讜讗诪专 专讘讗 讘专拽讗 讬讞讬讚讗讛 讜讘专拽讗 讞讬讜专讗 讜讘专拽讗 讬专讜拽转讗 讜注谞谞讬 讚住诇拽谉 讘拽专谉 诪注专讘讬转 讜讗转讬讬谉 诪拽专谉 讚专讜诪讬转 讜转专转讬 注谞谞讬 讚住诇拽谉 讞讚讗 诇讗驻讬 讞讘专转讛 讻讜诇讛讜 拽砖讬讬谉


We also learned in the mishna that over lightning one recites: Blessed鈥hose strength and power fill the world. The Gemara asks: What is this lightning? Rava said: A bright light. And Rava said: A single bolt of lightning, white lightning, green lightning, clouds that rise in the western corner and come from the southern corner, and two clouds that rise with one facing the other are all signs of trouble.


诇诪讗讬 谞驻拽讗 诪讬谞讛 诇诪讘注讬 专讞诪讬 讜讛谞讬 诪讬诇讬 讘诇讬诇讬讗 讗讘诇 讘爪驻专讗 诇讬转 讘讛讜 诪砖砖讗


The Gemara asks: What practical difference is there in the knowledge that they are signs of trouble? The Gemara answers: So that we may pray for God鈥檚 mercy, that they cause us no harm. The Gemara remarks that this only applies when these phenomena appear at night. In the morning, however, they are insignificant.


讗诪专 专讘讬 砖诪讜讗诇 讘专 讬爪讞拽 讛谞讬 注谞谞讬 讚爪驻专讗 诇讬转 讘讛讜 诪砖砖讗 讚讻转讬讘 讜讞住讚讻诐 讻注谞谉 讘拽专 讜讙讜壮 讗诪专 诇讬讛 专讘 驻驻讗 诇讗讘讬讬 讛讗 讗诪专讬 讗讬谞砖讬 讻讚 诪驻转讞 讘讘讬 诪讬讟专讗 讘专 讞诪专讗 诪讜讱 砖拽讬讱 讜讙谞讬 诇讗 拽砖讬讗 讛讗 讚拽讟专 讘注讬讘讗 讛讗 讚拽讟专 讘注谞谞讬


Rabbi Shmuel bar Yitz岣k said: Morning clouds dissipate immediately so they have no substance, as it is written: 鈥淔or your goodness is as a morning cloud, and as the dew that early passes away鈥 (Hosea 6:4). With regard to this, Rav Pappa said to Abaye: But don鈥檛 people say the maxim: If there is rain when people open their doors in the morning, donkey-driver, fold your sack and go to sleep, as rain will continue to fall all day. Apparently morning clouds indicate that there will be rain all day. The Gemara responds: This is not difficult, as this, that suggests that there will be considerable rain, refers to a case where the sky is covered with thick clouds, while this opinion, where Rabbi Shmuel bar Yitz岣k said that morning clouds have no substance and will not produce much rain, refers to a case where the sky is covered with flimsy clouds which will certainly pass.


讗诪专 专讘讬 讗诇讻住谞讚专讬 讗诪专 专讘讬 讬讛讜砖注 讘谉 诇讜讬 诇讗 谞讘专讗讜 专注诪讬诐 讗诇讗 诇驻砖讜讟 注拽诪讜诪讬转 砖讘诇讘 砖谞讗诪专 讜讛讗诇讛讬诐 注砖讛 砖讬专讗讜 诪诇驻谞讬讜 讜讗诪专 专讘讬 讗诇讻住谞讚专讬 讗诪专 专讘讬 讬讛讜砖注 讘谉 诇讜讬 讛专讜讗讛 讗转 讛拽砖转 讘注谞谉 爪专讬讱 砖讬驻讜诇 注诇 驻谞讬讜 砖谞讗诪专 讻诪专讗讛 讛拽砖转 讗砖专 讬讛讬讛 讘注谞谉 讜讙讜壮 讜讗专讗讛 讜讗驻诇 注诇 驻谞讬 诇讬讬讟讬 注诇讛 讘诪注专讘讗 诪砖讜诐 讚诪讞讝讬 讻诪讗谉 讚住讙讬讚 诇拽砖转讗 讗讘诇 讘专讜讻讬 讜讚讗讬 诪讘专讱 诪讗讬 诪讘专讱 讘专讜讱 讝讜讻专 讛讘专讬转 讘诪转谞讬转讗 转谞讗 专讘讬 讬砖诪注讗诇 讘谞讜 砖诇 专讘讬 讬讜讞谞谉 讘谉 讘专讜拽讗 讗讜诪专 谞讗诪谉 讘讘专讬转讜 讜拽讬讬诐 讘诪讗诪专讜 讗诪专 专讘 驻驻讗 讛诇讻讱 谞讬诪专讬谞讛讜 诇转专讜讬讬讛讜 讘专讜讱 讝讜讻专 讛讘专讬转 讜谞讗诪谉 讘讘专讬转讜 讜拽讬讬诐 讘诪讗诪专讜:


Rabbi Alexandri said that Rabbi Yehoshua ben Levi said: Thunder was created only to impose fear and straighten the crookedness of the heart, as it is stated: 鈥淎nd God has so made it, that men should fear before Him鈥 (Ecclesiastes 3:14). And Rabbi Alexandri said that Rabbi Yehoshua ben Levi said: One who sees a rainbow in a cloud must fall upon his face, as it is stated: 鈥淎s the appearance of the bow that is in the cloud in the day of rain, so was the appearance of the brightness round about. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. And when I saw it, I fell upon my face鈥 (Ezekiel 1:28). The colors of the rainbow symbolize the glory of God and one may not stare at them. Yet, in the West, Eretz Yisrael, they would curse one who fell upon his face when seeing a rainbow because it appears as one who is bowing to the rainbow. As far as blessing is concerned, however, all agree that one certainly recites a blessing. What blessing does one recite? Blessed鈥ho remembers the covenant with Noah. It was taught in a baraita that Rabbi Yishmael, son of Rabbi Yo岣nan ben Beroka, says that the blessing is: Blessed鈥Who is faithful to His covenant and fulfills His word. Rav Pappa said: Therefore we will say them both combined: Blessed鈥ho remembers the covenant and is faithful to His covenant and fulfills His word.


注诇 讛讛专讬诐 讜注诇 讛讙讘注讜转: 讗讟讜 讻诇 讛谞讬 讚讗诪专谉 注讚 讛砖转讗 诇讗讜 诪注砖讛 讘专讗砖讬转 谞讬谞讛讜 讜讛讻转讬讘 讘专拽讬诐 诇诪讟专 注砖讛 讗诪专 讗讘讬讬 讻专讜讱 讜转谞讬 专讘讗 讗诪专 讛转诐 诪讘专讱 转专转讬 讘专讜讱 砖讻讞讜 诪诇讗 注讜诇诐 讜注讜砖讛 诪注砖讛 讘专讗砖讬转 讛讻讗 注讜砖讛 诪注砖讛 讘专讗砖讬转 讗讬讻讗 砖讻讞讜 诪诇讗 注讜诇诐 诇讬讻讗


We learned in the mishna that over mountains and hills one recites: Blessed鈥uthor of creation. The Gemara asks: Is that to say that all those that we mentioned until now, such as lightning, are not acts of creation? Among God鈥檚 praise for creation of the world and forming the mountains, is it not also written: 鈥淗e makes lightning for the rain鈥 (Psalms 135:7)? Abaye said: Combine the two statements and teach that in all the cases in our mishna, one recites these two blessings. Rava said: There, over lightning and thunder, one recites two blessings: Blessed鈥hose power fills the world, and: Author of creation. Here, however, over mountains and hills, one recites the blessing: Author of creation, but need not recite: Whose power fills the world.


讗诪专 专讘讬 讬讛讜砖注 讘谉 诇讜讬 讛专讜讗讛 专拽讬注 讘讟讛专转讛 讗讜诪专 讘专讜讱 注讜砖讛 讘专讗砖讬转 讗讬诪转讬 讗诪专 讗讘讬讬 讻讬 讗转讗 诪讟专讗 讻讜诇讬 诇讬诇讬讗 讜讘爪驻专讗 讗转讗 讗住转谞讗 讜诪讙诇讬讗 诇讛讜 诇砖诪讬讗


Rabbi Yehoshua ben Levi said: One who sees the firmament in its purity recites: Blessed鈥uthor of creation. The Gemara asks: When does the firmament appear in its purity? Abaye said: When rain falls all night and in the morning a northern wind blows, exposing the heavens.


讜驻诇讬讙讬 讚专驻专诐 讘专 驻驻讗 讗诪专 专讘 讞住讚讗 讚讗诪专 专驻专诐 讘专 驻驻讗 讗诪专 专讘 讞住讚讗 诪讬讜诐 砖讞专讘 讘讬转 讛诪拽讚砖 诇讗 谞专讗讬转 专拽讬注 讘讟讛专转讛 砖谞讗诪专 讗诇讘讬砖 砖诪讬诐 拽讚专讜转 讜砖拽 讗砖讬诐 讻住讜转诐:


The Gemara notes: And in this they disagree with Rafram bar Pappa who said that Rav 岣sda said, as Rafram bar Pappa said that Rav 岣sda said: Since the day the Temple was destroyed the firmament has not been seen in its purity, as it is said: 鈥淚 clothe the heavens with blackness and I make sackcloth their covering鈥 (Isaiah 50:3).


转谞讜 专讘谞谉 讛专讜讗讛 讞诪讛 讘转拽讜驻转讛 诇讘谞讛 讘讙讘讜专转讛 讜讻讜讻讘讬诐 讘诪住讬诇讜转诐 讜诪讝诇讜转 讻住讚专谉 讗讜诪专 讘专讜讱 注讜砖讛 讘专讗砖讬转 讜讗讬诪转 讛讜讬 讗诪专 讗讘讬讬 讻诇 注砖专讬诐 讜砖诪讜谞讛 砖谞讬谉 讜讛讚专 诪讞讝讜专 讜谞驻诇讛 转拽讜驻转 谞讬住谉 讘砖讘转讗讬 讘讗讜专转讗 讚转诇转 谞讙讛讬 讗专讘注:


The Sages taught: One who sees the sun in the beginning of its cycle, the moon in its might, the planets in their orbit, or the signs of the zodiac aligned in their order recites: Blessed鈥uthor of creation. The Gemara asks: And when is it that the sun is at the beginning of its cycle? Abaye said: Every twenty-eight years when the cycle is complete and returns to its genesis, and the Nisan, vernal, equinox, when the spring days and nights are of equal length, falls within the constellation of Saturn on the night of the third and eve of the fourth day of the week, as then their arrangement returns to be as it was when the constellations were first placed in the heavens.


专讘讬 讬讛讜讚讛 讗讜诪专 讛专讜讗讛 讛讬诐 讜讻讜壮: 诇驻专拽讬诐 注讚 讻诪讛 讗诪专 专诪讬 讘专 讗讘讗 讗诪专 专讘 讬爪讞拽 注讚 砖诇砖讬诐 讬讜诐


We learned in the mishna that Rabbi Yehuda said: One who sees the great sea intermittently recites: Blessed鈥ho has made the great sea. The Gemara asks: How much is intermittently? Rami bar Abba said that Rav Yitz岣k said: Thirty days.


讜讗诪专 专诪讬 讘专 讗讘讗 讗诪专 专讘 讬爪讞拽 讛专讜讗讛 驻专转 讗讙砖专讗 讚讘讘诇 讗讜诪专 讘专讜讱 注讜砖讛 讘专讗砖讬转 讜讛讗讬讚谞讗 讚砖谞讬讜讛 驻专住讗讬 诪讘讬 砖讘讜专 讜诇注讬诇 专讘 讬讜住祝 讗诪专 诪讗讬讛讬 讚拽讬专讗 讜诇注讬诇 讜讗诪专 专诪讬 讘专 讗讘讗 讛专讜讗讛 讚讙诇转 讗讙砖专讗 讚砖讘讬住转谞讗 讗讜诪专 讘专讜讱 注讜砖讛 讘专讗砖讬转


And Rami bar Abba said that Rav Yitz岣k said: One who sees the Euphrates River near the bridge of Babylonia recites: Blessed鈥uthor of creation. The Gemara adds: And now that the Persians have rerouted the course of the river, one only recites the blessing from Beit Shavor upriver. Downriver, it no longer flows as it did at creation, so there one does not recite the blessing: Author of creation. Rav Yosef said: One only recites the blessing from Ihi Dekira upriver. And Rami bar Abba said: One who sees the Tigris on the bridge of Shabistana recites: Blessed鈥uthor of creation.


诪讗讬 讞讚拽诇 讗诪专 专讘 讗砖讬 砖诪讬诪讬讜 讞讚讬谉 讜拽诇讬谉 诪讗讬 驻专转 砖诪讬诪讬讜 驻专讬谉 讜专讘讬谉


The Gemara proceeds to explain the names of these rivers. What is the source of the name 岣dekel [Tigris]? Rav Ashi said: Its name is an acronym derived from the fact that its waters are sharp [岣din] and light [kalin] and therefore good for drinking. What is the source of the name Perat [Euphrates]? It is so named because its waters are fruitful [parin] and multiply [ravin]; there are many fish in it.


讜讗诪专 专讘讗 讛讗讬 讚讞专讬驻讬 讘谞讬 诪讞讜讝讗 诪砖讜诐 讚砖转讜 诪讬讗 讚讚讙诇转 讛讗讬 讚讙讬讞讜专讬 诪砖讜诐 讚诪砖诪砖讬 讘讬诪诪讗 讜讛讗讬 讚谞讬讬讚讬 注讬谞讬讬讛讜 诪砖讜诐 讚讚讬讬专讜 讘讘讬转 讗驻诇:


As for the Tigris River, Rava said: The inhabitants of the city Me岣za are sharp because they drink the water of the Tigris; they are red because they engage in conjugal relations in the daytime; and their eyes move constantly because they live in dark houses.


注诇 讛讙砖诪讬诐 讻讜壮: 讜注诇 讛讙砖诪讬诐 讛讟讜讘 讜讛诪讟讬讘 诪讘专讱 讜讛讗诪专 专讘讬 讗讘讛讜 讜讗诪专讬 诇讛 讘诪转谞讬转讗 转谞讗 诪讗讬诪转讬 诪讘专讻讬谉 注诇 讛讙砖诪讬诐 诪砖讬爪讗 讞转谉 诇拽专讗转 讻诇讛


We learned in our mishna that over rain one recites the blessing: Blessed鈥ho is good and does good. The Gemara asks: And over rain does one really recite the blessing: Who is good and does good? Didn鈥檛 Rabbi Abbahu say, and some say it was taught in a baraita: From when does one recite the blessing on rain? From when the groom went out to meet the bride. In other words, there are puddles of water on the ground. The groom, meaning the raindrops from above, cause the bride, meaning the water below, to splash.


诪讗讬 诪讘专讻讬谉 讗诪专 专讘 讬讛讜讚讛 诪讜讚讬诐 讗谞讞谞讜 诇讱 注诇 讻诇 讟驻讛 讜讟驻讛 砖讛讜专讚转 诇谞讜 讜专讘讬 讬讜讞谞谉 诪住讬讬诐 讘讛 讛讻讬 讗讬诇讜 驻讬谞讜 诪诇讗 砖讬专讛 讻讬诐 讜讻讜壮 讗讬谉 讗谞讞谞讜 诪住驻讬拽讬谉 诇讛讜讚讜转 诇讱 讛壮 讗诇讛讬谞讜 注讚 转砖转讞讜讛 讘专讜讱 讗转讛 讛壮 专讜讘 讛讛讜讚讗讜转


The Gemara asks: What blessing does one recite? Rav Yehuda said: The formula of the blessing is: We thank You for each and every drop that You have made fall for us. And Rav Yo岣nan concludes the blessing as follows: If our mouths were as full of song as the sea鈥e could not sufficiently praise You O Lord our God, and he continues with the formula of nishmat that is recited on Shabbat morning, until: Shall bow before You. Blessed are You, O Lord, to Whom abundant thanksgivings are offered.


专讜讘 讛讛讜讚讗讜转 讜诇讗 讻诇 讛讛讜讚讗讜转 讗诪专 专讘讗 讗讬诪讗 讛讗诇 讛讛讜讚讗讜转 讗诪专 专讘 驻驻讗 讛诇讻讱 谞讬诪专讬谞讛讜 诇转专讜讬讬讛讜 专讜讘 讛讛讜讚讗讜转 讜讛讗诇 讛讛讜讚讗讜转


The Gemara asks: Does the blessing say: Abundant thanksgivings, and not: All thanksgivings? Certainly all thanksgivings are due to God. Rava said: Emend the formula of the blessing and say: The God of thanksgivings. Rav Pappa said: Therefore, we will recite them both: Abundant thanksgivings, and: The God of thanksgivings.


讜讗诇讗 拽砖讬讗 诇讗 拽砖讬讗 讛讗 讚砖诪注 诪砖诪注 讛讗 讚讞讝讗 诪讞讝讬


However, it is still difficult, as apparently the blessing for rain is not: Who is good and does good, as it appears in our mishna. The Gemara responds: This is not difficult. This, which we learned in our mishna, that one recites: Who is good and does good, refers to a case where one heard that rain fell. This, where we learned that one recites: We thank You, etc., refers to a case where one saw the rain fall.


讚砖诪注 诪砖诪注 讛讬讬谞讜 讘砖讜专讜转 讟讜讘讜转 讜转谞谉 注诇 讘砖讜专讜转 讟讜讘讜转 讗讜诪专 讘专讜讱 讛讟讜讘 讜讛诪讟讬讘


The Gemara asks: One heard that the rain fell; that is a case of good tidings. And we learned in the mishna that upon hearing good tidings one recites: Who is good and does good. Therefore, there is no reason for the mishna to mention rain separately.


讗诇讗 讗讬讚讬 讜讗讬讚讬 讚讞讝讬 诪讞讝讬 讜诇讗 拽砖讬讗 讛讗 讚讗转讗 驻讜专转讗 讛讗 讚讗转讗 讟讜讘讗 讜讗讬讘注讬转 讗讬诪讗 讛讗 讜讛讗 讚讗转讗 讟讜讘讗 讜诇讗 拽砖讬讗 讛讗 讚讗讬转 诇讬讛 讗专注讗 讛讗 讚诇讬转 诇讬讛 讗专注讗


Rather, the difficulty can be otherwise resolved: This, Rabbi Abbahu鈥檚 statement, and that, the mishna, both refer to a case where one saw the rain fall, and this is not difficult. This, Rabbi Abbahu鈥檚 statement that one recites We thank You, etc., refers to a case where a little rain fell, while that, the mishna which says that one recites: Who is good and does good, refers to a case where a lot of rain fell. And if you wish, say instead that this and that refer to cases where a lot of rain fell, and this is not difficult. This, the mishna, refers to a case where one owns land, while that, Rabbi Abbahu鈥檚 statement that one recites: We thank You, etc., refers to a case where one does not own land, so the rain does not benefit him directly.


讗讬转 诇讬讛 讗专注讗 讛讟讜讘 讜讛诪讟讬讘 诪讘专讱 讜讛讗 转谞谉 讘谞讛 讘讬转 讞讚砖 讜拽谞讛 讻诇讬诐 讞讚砖讬诐 讗讜诪专 讘专讜讱 砖讛讞讬讬谞讜 讜讛讙讬注谞讜 诇讝诪谉 讛讝讛 砖诇讜 讜砖诇 讗讞专讬诐 讗讜诪专 讛讟讜讘 讜讛诪讟讬讘


The Gemara asks: One who owns land recites: Who is good and does good? Didn鈥檛 we learn in the mishna: One who built a new house or purchased new vessels recites: Blessed鈥ho has given us life鈥nd brought us to this time. However, if the land belonged to him and others in partnership, he recites: Who is good and does good? For rain falling onto land that one owns exclusively, he recites: Who has given us life and not: Who is good and does good.


诇讗 拽砖讬讗 讛讗 讚讗讬转 诇讬讛 砖讜转驻讜转 讛讗 讚诇讬转 诇讬讛 砖讜转驻讜转 讜讛转谞讬讗 拽爪专讜 砖诇 讚讘专 注诇 砖诇讜 讛讜讗 讗讜诪专 讘专讜讱 砖讛讞讬讬谞讜 讜拽讬讬诪谞讜 注诇 砖诇讜 讜注诇 砖诇 讞讘讬专讜 讗讜诪专 讘专讜讱 讛讟讜讘 讜讛诪讟讬讘


The Gemara answers: This is not difficult. This, the mishna where we learned that one recites: Who is good and does good, refers to a case where one owns his land in partnership with another; that, Rabbi Abbahu鈥檚 statement that one recites: Who has given us life, refers to a case where one owns the land exclusively and does not have a partnership. And indeed, this halakha was taught in a baraita: The gist of the matter is, for that which is exclusively his, he recites: Blessed鈥ho has given us life and sustained us; for that which belongs to him and to another in partnership, he recites: Who is good and does good.


讜讻诇 讛讬讻讗 讚诇讬转 诇讗讞专讬谞讗 讘讛讚讬讛 诇讗 诪讘专讱 讛讟讜讘 讜讛诪讟讬讘 讜讛转谞讬讗 讗诪专讜 诇讬讛 讬诇讚讛 讗砖转讜 讝讻专 讗讜诪专 讘专讜讱 讛讟讜讘 讜讛诪讟讬讘 讛转诐 谞诪讬 讚讗讬讻讗 讗砖转讜 讘讛讚讬讛 讚谞讬讞讗 诇讛 讘讝讻专


The Gemara challenges this principle: And in every case where others are not with him, one does not recite: Who is good and does good? Wasn鈥檛 it taught in a baraita: If they told him that his wife gave birth to a male, he recites: Who is good and does good? The Gemara responds: There too, his wife is with him, as she is also happy that a male child was born.


转讗 砖诪注 诪转 讗讘讬讜 讜讛讜讗 讬讜专砖讜 讘转讞诇讛 讗讜诪专 讘专讜讱 讚讬讬谉 讛讗诪转 讜诇讘住讜祝 讛讜讗 讗讜诪专 讘专讜讱 讛讟讜讘 讜讛诪讟讬讘 讛转诐 谞诪讬 讚讗讬讻讗 讗讞讬 讚拽讗 讬专转讬 讘讛讚讬讛


The Gemara challenges further: Come and hear a contradiction from what was taught in a baraita: One whose father died and he is his heir, initially recites: Blessed鈥he true Judge, upon hearing of his father鈥檚 death, and ultimately, upon receiving his inheritance, he recites: Blessed鈥ho is good and does good. Despite the fact that the son alone benefits, he nevertheless recites: Who is good and does good. The Gemara responds: There, too, it refers to a case where he has brothers who inherit along with him.


转讗 砖诪注 砖讬谞讜讬 讬讬谉 讗讬谞讜 爪专讬讱 诇讘专讱 砖讬谞讜讬 诪拽讜诐 爪专讬讱 诇讘专讱 讜讗诪专 专讘讬 讬讜住祝 讘专 讗讘讗 讗诪专 专讘讬 讬讜讞谞谉 讗祝 注诇 驻讬 砖讗诪专讜 砖讬谞讜讬 讬讬谉 讗讬谞讜 爪专讬讱 诇讘专讱 讗讘诇 讗讜诪专 讘专讜讱 讛讟讜讘 讜讛诪讟讬讘 讛转诐 谞诪讬 讚讗讬讻讗 讘谞讬 讞讘讜专讛 讚砖转讜 讘讛讚讬讛:


The Gemara cites an additional challenge: Come and hear a contradiction based on what was taught in a baraita: In the case of a change in the type of wine during a meal, one need not recite the blessing: Who creates fruit of the vine, a second time. However, in the case of a change in place, one must recite a second blessing over the wine. And Rabbi Yosef bar Abba said that Rabbi Yo岣nan said: Although the Sages said that in the case of a change in the type of wine one need not recite a second blessing over the wine, he does recite: Blessed鈥ho is good and does good. The Gemara responds: There, too, it refers to a case where he is not alone, but where members of the group are drinking with him.


讘谞讛 讘讬转 讞讚砖 讜拽谞讛 讻诇讬诐 讞讚砖讬诐 讜讻讜壮: 讗诪专 专讘 讛讜谞讗 诇讗 砖谞讜 讗诇讗 砖讗讬谉 诇讜 讻讬讜爪讗 讘讛谉 讗讘诇 讬砖 诇讜 讻讬讜爪讗 讘讛谉 讗讬谞讜 爪专讬讱 诇讘专讱 讜专讘讬 讬讜讞谞谉 讗诪专 讗驻讬诇讜 讬砖 诇讜 讻讬讜爪讗 讘讛谉 爪专讬讱 诇讘专讱


We learned in the mishna: One who built a new house or purchased new vessels recites: Blessed鈥ho has given us life, sustained us and brought us to this time. With regard to this blessing, Rav Huna said: They only taught that one recites: Who has given us life, upon purchasing a new vessel when he does not already have something similar, i.e., something he inherited. However, if he already has something similar he need not recite a blessing, as it is not new to him. Rabbi Yo岣nan said: Even if one already has something similar that he inherited, he must recite a blessing because he never before purchased a vessel of that kind.


Scroll To Top