Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to content

כ״ב במרחשון תשפ״ב | 28.10.21 | הדף היומי: ראש השנה יט

הדף היומי

י״ג בניסן תשפ״א | 26 מרץ 2021

שקלים ה

הדף היום מוקדש ע"י מונה ודוד שוורץ, ומשפחתם שמציינים את היארצייט ה27 של אמה של מונה, מארי הורוויץ ע"ה בת אהרון הלוי ומירל. אישה שהבית שלה היה תמיד מלא באורחים." וע"י שרה ברלוביץ "לכבוד נכדנו החדש, בן של עליזה ואשי הארו."

איפה היו שמים שופרות בכדי לאסוף את הכספים? האם אפשר להעביר את השקלים למטבעות אחרות או לכלים? על מי חל אחריות על מחצית השקל לפני שהגיע למקדש? במה זה תלוי? מה הדין במי שלקח שקלו של חבירו ותרם בעבור עצמו – מתי יש דין מעילה? מה עושים במקרה שתרם מכספי מעשר שני או דמי שביעית?

ב׳:א׳
ב׳:ב׳

להעמיק בדף

פדיון שבויים דף משלהן 59 עם שירה וחמוטל

איך גלעד שליט נכנס לירושלמי? פדיון שבויים – דף משלהן 59

מתי משלמים שבויים ובאיזה מחיר? האם יש גבול למחיר שאנחנו מוכנים לשלם? גלעד שליט/פדיון שבויים/מהר״ם מרוטנברג פדיון שבויים עם שירה וחמוטל דף משלהן פרק 59 לסרטונים נוספים של שירה וחמוטל

שקלים ה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שקלים ה
ב׳:א׳
ב׳:ב׳
Scroll To Top