Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to content

Vitti Kones

תמיד רציתי. למדתי גמרא בבית ספר בטורונטו קנדה. עליתי ארצה ולמדתי שזה לא מקובל. הופתעתי.
יצאתי לגימלאות לפני שנתיים וזה מאפשר את המחוייבות לדף יומי.
עבורי ההתמדה בלימוד מעגן אותי בקשר שלי ליהדות. אני תמיד מחפשת ותמיד. מוצאת מקור לקשר. ללימוד חדש ומחדש. קשר עם נשים לומדות מעמיק את החוויה ומשמעותית מאוד.

Hadran Women

Scroll To Top