Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי – דפים אחרונים

פספסת?

אם פספסת דפים, כאן תוכלי למצוא את שיעורי הדף היומי האחרונים שיסייעו לך לצמצם את הפער

audio_icon

קידושין מג

הדף היום מוקדש ע"י גיטה ודוד ניופלד לע"נ מאיר בן אריה לייב הלוי. מדוע אנו אומרים שאין שליח לדבר עבירה,...
audio_icon

קידושין מב

הלימוד השבוע מוקדש ע"י ג'ניפר באומר לכבוד הרבנית מישל! הדף היום מוקדש ע"י דבי פיין לע"נ פייגה בת משה מרדכי...
audio_icon

קידושין מא

גם האשה וגם הגבר יכולים להיות נוכחים לבצע את הקידושין או כל אחד מהם יכול לשלוח שליח לבצע את הקידושין...
audio_icon

קידושין מ

הדף היום מוקדש ע"י הדר סטון לע"נ אסתר בינה בת אברהם ורחל לאה. הדף היום מוקדש ע"י שירה דיקר לכבוד...
audio_icon

קידושין לט

יש דעות שונות באיסור ערלה - האם חל בחו"ל או לא. ואם הם חלים, האם זה חל רק על ודאי...
audio_icon

קידושין לח

הדף היום מוקדש ע"י פרופסור יונתן בן עזרה לכבוד אשתו ד"ר רובין זייגר על השלמת חצי ש"ס ביחד היום!! "לחצי...
audio_icon

קידושין לז

הדף היום מוקדש ע"י הדר סטון לע"נ סבתה רחל לאה בת אהרון וגולדה. אילו מצוות חלות רק בישראל ואילו מצוות...
audio_icon

קידושין לו

הלימוד החודש מוקדש ע"י לאה גולדפורד לע"נ ציפורה בת יחזקאל, רבקה יודה בת דוד צבי, ברכה ביילה בת ברל, חיים...
audio_icon

קידושין לה

הגמרא ממשיכה להבין מהיכן אפשר ללמוד שנשים חייבות במצוות עשה שלא הזמן גרמן וחייבות במצוות עשה שהזמן גרמן. ישנם שלושה...
גלול כלפי מעלה