Skip to content

הדף היומי – דפים אחרונים

אפשר להשלים את החסר

אם את מתקשה לעמוד בקצב של הדף היומי, ופספסת דפים, כאן תוכלי למצוא את שיעורי הדף היומי האחרונים שיסייעו לך לצמצם את הפער

עירובין ב

עירובין ב

מסכת עירובין מוקדש על ידי עדינה ואריק חג'ג לכובד הוריהם, הרב דוד ואיילין גרינסטון ורוג'ר וקטי חג'ג שגילדו ילדים, נכדים...
שבת קנז – סיום מסכת שבת

שבת קנז – סיום מסכת שבת

הסיום מוקדש לעילוי נשמת הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ זצ"ל. גדול בתורה, הנגיש לימוד גמרא לרבים והיה מחנך מוביל בדורינו....
שבת קנו

שבת קנו

השיעור היום מוקדש לזכר נשמת מאיר פנשטיין, מאיר יוסף בן אברהם ועטא ז"ל, חבר משפחה יקר שהלך לעולמו, שאהב מאוד...
שבת קנה

שבת קנה

השיעור מוקדש לעילוי נשמת הרב עדין אבן ישראל שטיינלץ זצ"ל שנפטר היום, שפעל בכדי להנגיש לימוד גמרא לרבים. האם יש...
שבת קנד

שבת קנד

השיעור היום מוקדש על ידי לסלי ג'קובי גרין לזכר נשמת אביה, יהושע אריה בן אברהם יצחק הכהן ז"ל. הוא היה...
שבת קנג

שבת קנג

השיעור היום מוקדש על ידי רונית שביט לע"נ אמנו מורתנו לאה בן שושן שכל חייה הקדישה ללימוד תורה והטמיעה אהבת...
שבת קנב

שבת קנב

הגמרא דורשת פסוקים מספר קהלת שמתארים הידרדרות גוף האדם כשמזקדנים. מה קורה לנפש האדם לאחר מוות? איפה הולכים נשמות הצדיקים,...
שבת קנא

שבת קנא

מה בא אבא שאול לחדש בכלל שלו "כל שאני זכאי באמירתו רשאי אני בחשיכתו"? במה הוא חולק על תנא קמא?...
שבת קנ

שבת קנ

השיעור היום מוקדש על ידי הרב דוד יונג לכבוד בחברותות שלו הרבנים גרינגרס, וייס, לינדר. רוזנקרנץ ולאופר.  האם מותר להשכיר...
Scroll To Top